Data als bron voor een succesvolle organisatie

In een digitale wereld is data dé bron voor ondernemingssucces en daarmee van waarde. Ook al beseft vrijwel elke (top)manager dat, het blijkt weerbarstig om die bron soepel te ontsluiten voor de hele organisatie en daarmee ook de hoge snelheid te ontwikkelen die nodig is in een uitdagende omgeving. Er is meestal geen gebrek aan innovatieve ideeën en mooie business cases rondom data. Wel aan een organisatie die over de volle breedte beseft hoe data centraal staat in het succes. En ook aan de juiste competenties, processen en structuren om het grote potentieel van data te ontsluiten en dat ook nog eens op een beheerste manier te doen.

Dat is niet langer houdbaar.

Een organisatie moet daadwerkelijk worden georganiseerd rondom deze essentiële bron van waarde, zeker als je wilt profiteren van de inzet van Artificial Intelligence. Dat vergt een nieuw perspectief op de ontwerpprincipes. Want het volstaat niet langer om data een plek te geven in de organisatie. Het gaat verder dan dat: het gebruik van data IS voortaan het ontwerpprincipe.  

Het belang van een datagedreven organisatie

Ondanks de groeiende behoefte om data te verzamelen, bewaren, rapporteren en analyseren heeft 79% van het Nederlandse bedrijfsleven moeite met de implementatie van een datagedreven operatie. De mogelijkheid om data te begrijpen, gebruiken, analyseren en van daaruit dagelijkse werkzaamheden te beredeneren, is de grootste uitdaging voor een datagedreven cultuur. Tegelijkertijd blijkt dat een datagedreven operatie nog teveel beperkt blijft tot bijvoorbeeld de Finance, Sales en Marketing afdelingen. Dat komt de consistente kwaliteit van gegevens die bedrijfsbreed inzetbaar kunnen zijn niet ten goede, zo leert de uitkomst van ons online onderzoek in the whitepaper “The importance of a data mature organization in a new reality“ onder meer dan 100 functionarissen van uiteenlopende grootzakelijke organisaties binnen verschillende sectoren.

Hoe een holistische data aanpak te ontwikkelen?

Zo’n ontwikkeling naar een datagedreven organisatie vraagt in onze visie van elke organisatie om een holistische aanpak, met aandacht voor 7 domeinen. Door gebalanceerd aandacht te geven aan deze domeinen – zowel in strategie als uitvoering – komen ideeën voor het gebruik van data daadwerkelijk van de tekentafel naar de praktijk. Het model legt nadrukkelijk bloot dat succes niet alleen afhangt van hoogwaardige technologie maar ook (en soms vooral) van de zachtere aspecten zoals de organisatiecultuur.

Wij helpen onze klanten om hun organisatie succesvol digitaal te transformeren door het combineren van datagestuurde technologie en onze omvangrijke domeinkennis. Het wereldwijde KPMG netwerk zorgt ervoor dat we u ook op lokaal niveau van expertise kunnen voorzien.

Hoe een holistische data aanpak te ontwikkelen?

Zo’n ontwikkeling naar een datagedreven organisatie vraagt in onze visie van elke organisatie om een holistische aanpak, met aandacht voor 7 domeinen. Door gebalanceerd aandacht te geven aan deze domeinen – zowel in strategie als uitvoering – komen ideeën voor het gebruik van data daadwerkelijk van de tekentafel naar de praktijk. Het model legt nadrukkelijk bloot dat succes niet alleen afhangt van hoogwaardige technologie maar ook (en soms vooral) van de zachtere aspecten zoals de organisatiecultuur.

Wij helpen onze klanten om hun organisatie succesvol digitaal te transformeren door het combineren van datagestuurde technologie en onze omvangrijke domeinkennis. Het wereldwijde KPMG netwerk zorgt ervoor dat we u ook op lokaal niveau van expertise kunnen voorzien.

Hoe kun je vertrouwen op data en de algoritmen?

We stevenen af op een wereld waarin gedrag en beslissingen in grote mate beïnvloed worden door data. Maar wat als data-analyse resulteert in verkeerde beslissingen? Of als je niet over de juiste data, algoritmen of processen beschikt om de juiste conclusies te trekken?

data model

Veel organisatie worden steeds meer afhankelijk van data en de beslissingen die aan de hand van de data analyses worden genomen. Wij zien in toenemende mate dat vertrouwen in data analyse onder druk staat en extra aandacht heeft bij beleidsmakers, toezichthouders en diverse consumentenorganisaties. Echter in hoeverre weet je als organisatie dat je de juiste data genereert, de juiste inzichten hebt en op de juiste manier waarde toevoegt aan je organisatie. Data en algoritmen waar je blind op kunt vertrouwen. En waarmee je zeker weet dat de inzichten die je ermee verkrijgt de juiste zijn, toegesneden op de uitdaging, sturend naar de beste oplossingen. Oplossingen die kloppen, die duurzaam waarde creëren, kosten besparen, rendement verhogen en risico's beperken.

KPMG biedt inzichten om op een vertrouwde en betrouwbare manier om te gaan met data en analyse. Lees hieronder meer over onze inzichten.

Maak kennis met onze specialisten

Ontdek hoe KPMG u en uw organisatie kan helpen.

Offerteaanvraag (RFP)