Data wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een strategisch bedrijfsmiddel (asset), maar wordt uw data ook als een dergelijke strategische asset beheerd en behandeld?

In het verleden lag de nadruk vooral op strenge controle op de kwaliteit en het proces van verwerken van data, opgelegd door regelgeving. Deze compliance-gedreven beheersmaatregelen zetten allang niet meer de toon. Tegenwoordig wilt u maximale waarde halen uit de gegevens die u ontsluit of bezit, of wenst u bedrijfsprocessen te optimaliseren op basis van objectieve analyses.

Wellicht spenderen uw collega’s tijd aan het bouwen van ingewikkelde analysemodellen of dashboards, maar weet u niet hoe betrouwbaar de inzichten zijn die hieruit voortkomen of hoe u de waarde hiervan maximaliseert. Of misschien bent u op zoek naar welke data-organisatiestructuur past bij uw bedrijf én uw medewerkers.

Waar moet ik beginnen, waar moet ik naartoe met databeheersing?

Er is veel informatie online te vinden over het feit dat databeheersing belangrijk is. Maar hoe en waar moet u mee beginnen? Wij helpen onze klanten bij het structureren van de datastrategie, van een accuraat zelfbeeld tot de stip aan de horizon.

Voor het opstellen van een dergelijke strategie of roadmap starten we met een analyse van uw huidige organisatie en de volwassenheid in beheersing en gebruik van uw data. Hiervoor gebruiken we standaard ­meetinstrumenten om uw bedrijf op te beoordelen. Deze instrumenten kunnen de better practice KPMG-raamwerken zijn, of wereldwijde standaarden zoals CMMI’s DMM of het DAMA DMBoK.

Nadat wij de huidige volwassenheid van uw databeheersing en -gebruik in kaart gebracht hebben, richten wij ons op uw strategische doelstellingen op het gebied van data; moet u aan bepaalde regelgeving voldoen of wilt u de datawaarde optimaliseren? Hebt u problemen met datakwaliteit of spreekt men in verschillende bedrijfsonderdelen een hele andere (data)taal?

Wat is het data maturity-niveau van uw organisatie?

Hoe data gedreven is uw organisatie eigenlijk? Wat is uw data maturity in vergelijking met uw peers?  Wij geven u dat inzicht met behulp van de KPMG Data Maturity Assessment. Vraag het Assessment aan via onze specialisten. Kijk voor contactgegevens onderaan de pagina.

Wat hebben we nodig om een datagedreven organisatie te worden? Hoe staan we ervoor in het kader van datagerelateerde wet- en regelgeving? Staan data en digitalisering wel op de agenda van de directie? Het is lastig om te beoordelen in hoeverre een organisatie bezig is met de juiste datamanagementactiviteiten. Advanced Data Management helpt daarbij.
 

Het inrichten van een succesvolle datamanagementorganisatie

Hebt u een goed beeld van waar u als bedrijf naartoe gaat op het gebied van datagebruik en -beheer, maar is het vinden van de juiste mensen in de organisatie nog lastig? Nemen uw medewerkers te weinig of geen eigenaarschap over de data en laat de kwaliteit te wensen over? Of hebt u een volwassen datamanagementteam, maar werkt dat nog niet volgens gestandaardiseerde processen en afspraken?

Vanuit onze jarenlange ervaring met de organisatie van data(management) hebben wij een uitgebreide collectie aan dataorganisatie-ontwerpen klaarliggen om op uw organisatie toe te passen. Werkt u in een start-up met tien medewerkers of bij een grote internationale speler met tienduizend medewerkers? Wij hebben ervaring op beide niveaus, en met alle organisaties daartussen.

We beschikken tevens over een databank van processen en bijbehorende inrichting van verschillende veelvoorkomende applicaties binnen onze Powered-oplossing. Hierdoor wordt het overnemen van het better practice Powered-model nog eenvoudiger.

Als u hulp zoekt bij het ontwerpen van processen, rollen en verantwoordelijkheden voor het werken met data in uw organisatie, of als u hulp nodig hebt met het wegnemen van weerstand in uw organisatie bij het implementeren van deze processen, is KPMG de partij voor u.

Een randvoorwaarde voor digitaliserig is de beheersing van gestructureerde en ongestructureerde data. De volgende vragen zijn dan belangrijk: welke data moeten we beheersen, hoe richten wij onze organisatie daarop in, wat zijn de meest kritieke data en wat moeten we doen om het beheer te verbeteren? Datagovernance richt zich op zowel beleid, sturing als een brede visie en aanpak van het data beheer binnen de organisatie.
 

Echter blijkt de kwaliteit van data bij veel organisaties vaak nog de oorzaak van procesverstoringen. Het achteraf herstellen van fouten in data kost veel tijd en moeite. Voor de effectiviteit van de bedrijfsvoering is het dus van belang dat de data voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Wij bieden oplossingen voor het vaststellen van datakwaliteitsregels, beheersing van datakwaliteit en datadefinities.
 

Beheersen van (master)data in bedrijfskritieke processen

Hebt u een uitdaging met lage datakwaliteit, is uw data onvolledig of onjuist of gaat u een migratie starten tussen systemen? Zoekt u hulp bij het modelleren van uw gegevens of het harmoniseren van masterdata binnen uw bedrijf?

Voor operationeel datamanagement biedt KPMG een aantrekkelijke oplossing door middel van het inzetten van versnellende oplossingen zoals veelvoorkomende bedrijfsregels, veelvoorkomende kwaliteitsregels en zelfs, voor organisaties in bepaalde bedrijfstakken, standaard datadefinities (ontologie).

Het overzetten van data vanuit het ‘oude’ systeem naar het ‘nieuwe’ systeem blijkt in de praktijk een zeer complex traject. Om verrassingen te voorkomen tijdens een migratie, ontwikkelen en implementeren wij een migratiestrategie, voeren we mapping uit tussen legacy-systemen en ontvangende systemen en ontwikkelen en implementeren wij een beheersingskader.

In een IT-landschap met meerdere (bron)systemen die gebruikmaken van dezelfde masterdata is de beheersing daarvan voor veel organisaties een uitdaging. KPMG levert met een gestructureerde en bewezen masterdata-managementaanpak een langetermijnoplossing voor het beheren en beheersen van uw masterdata en het waarborgen van de betrouwbaarheid van managementinformatie.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Document & Contentmanagement heeft tot doel data, zoals tekeningen, e-mails, documenten, lijsten of fysieke dossiers gestructureerd op te slaan, te beheren of te vernietigen. Daardoor kan juridische aansprakelijkheid beter beheerst worden. Wij ondersteunen bij de ontwikkeling van klantspecifieke meta-datamodellen die structuur brengen in het ongestructureerde datalandschap en implementeren tooling om ongestructureerde data te beheren.
 

Versnellen van data management initiatieven met de juiste tooling

Om een digitale transitie te versnellen is er vaak meer nodig dan alleen goede processen, afspraken en een rolverdeling. De roep om inzichten betrouwbaar te maken resulteert in een grote nadruk op beheersing van analytische omgevingen. Hiervoor werken we samen met legio leveranciers van datamanagement oplossingen voor bijvoorbeeld het meten en verbeteren van datakwaliteit, het begeleiden van data governance processen, het vastleggen van gegevensstromen (data lineage) en het verhogen van vindbaarheid van datasets en attributen in datacatalogi.

Hiervoor hebben we bij KPMG ook een oplossingssuite gecreëerd, KPMG SOFY genaamd. Deze suite bevat veel van de basis componenten om data te beheersen en dient als een uitstekend startpunt voor de ondersteuning van de beheersing van uw data.

Daarom is het belangrijk om de data-architectuur te definiëren, waar verschillende dataobjecten zich bevinden in het systeemlandschap en wat de relaties tussen die dataobjecten zijn. Het ontwerpen, verbeteren, documenteren en onderhouden van de data-architectuur wordt steeds belangrijker voor organisaties. Dat wordt onder andere veroorzaakt door een toenemende wens tot ontsluiting, integratie van databronnen en uitwisseling van data met externe partijen en wettelijk  verplichte inzichten in datastromen binnen de organisatie.
 

Deze platformen worden meestal ingericht om snel waarde te realiseren voor medewerkers door veel data te ontsluiten, snelle analyses uit te voeren en ad-hoc vragen te kunnen beantwoorden. Deze initiatieven lopen na verloop van tijd vaak tegen uitdagingen op het gebied van controle aan. De data wordt onvindbaar, analyses onuitvoerbaar en resultaten onvergelijkbaar. KPMG heeft een raamwerk ontwikkeld om meer controle uit te oefenen over data platformen waarin herhaalbare rapportages, ad-hoc analyses, data exploratie en experimenten worden uitgevoerd.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over Enterprise Data Management of wilt u meer weten over hoe we u kunnen helpen? Neem dan contact op met onze specialisten.

Chris Hoffman

Director Data Management
KPMG Nederland
Hoffman.Chris@kpmg.nl
 

Keesjan van Unen

Partner Master Data Management
KPMG Nederland
VanUnen.Keesjan@kpmg.nl
 

Remi Verhoeven

Senior Manager Data Management
KPMG Nederland
Verhoeven.Remi@kpmg.nl
 

Ontdek hoe KPMG u en uw organisatie kan helpen.

Offerteaanvraag (RFP)