Digitalisering is bij veel organisaties een strategisch thema. Een randvoorwaarde hiervoor is de beheersing van gestructureerde en ongestructureerde data. Dit vraagt om een duidelijke aanpak. Daarbij dienen vragen te worden beantwoord als: welke data moeten we beheersen, hoe richten wij onze organisatie daarop in, wat zijn de meest kritieke data en wat moeten we doen om het beheer te verbeteren? In enge zin richt data governance zich op beleid en sturing. In brede zin gaat het om een bedrijfsbrede visie en aanpak van het beheer van alle data binnen organisaties.

KPMG heeft een brede ervaring met het uitvoeren van strategische data management analyses. Daarbij benchmarken wij organisaties aan de hand van bewezen (internationale) modellen voor data management. Samen met de organisatie stellen wij het ambitieniveau vast. Wij ontwikkelen een routekaart die organisaties zicht geven op een gefaseerde implementatie, een data strategie, business case en data programma’s. Deze dragen bij aan de realisatie van de bedrijfsstrategie. 

Wij bieden een totaal oplossing voor Data Governance en hebben specifieke expertise in de data typen en gebieden die hier onder vallen. In onze aanpak maken we gebruik van onder andere geautomatiseerde surveys die tot versnelde inzichten en implementatie leiden. Daarmee wordt voorkomen dat onnodig veel tijd verloren gaat met inventarisaties en validaties.