Problemen met datamigratie blijven nog steeds één van de belangrijkste redenen voor het vertragen en soms zelfs mislukken van ERP-projecten. Het simpel overzetten van data vanuit het “oude” systeem naar het “nieuwe” systeem blijkt in de praktijk een zeer complex traject.

Een goed gereguleerd proces van datamigratie vereist kennis en kunde van een team van verschillende specialisten. Datamigratie is een complex en privacygevoelig proces dat tijdig opgestart moet worden en moet aansluiten bij uit- en infasering van oude en nieuwe systemen. Regelmatig dient de invoering van een nieuw systeem te worden uitgesteld omdat de migratie van de legacy data niet op tijd, of met onvoldoende kwaliteit kan worden gerealiseerd. In migratietrajecten dienen vraagstukken beantwoord te worden over bewaartermijnen en de vorm waarin data bewaard moet worden. Daarnaast speelt privacy van klant gerelateerde data een belangrijke rol. Daarnaast heeft data migratie ook een belangrijke financiële component. Financiële data dient juist, volledig en tijdig te worden gemigreerd om financiële continuïteit te waarborgen.

Om verrassingen te voorkomen tijdens een migratie, ontwikkelen en implementeren wij een migratiestrategie, voeren mapping uit tussen legacy systemen en ontvangende systemen, ontwikkelen en implementeren een beheersingskader die de kwaliteit van de migratie moet borgen. Daarnaast trainen we eindgebruikers in het uitvoeren van migratiecontroles. Onze diepgaande kennis van de datamodellen in SAP, Oracle, en Microsoft zijn volledig geïntegreerd in onze methodiek. De internationale samenwerking met diverse technologie providers zorgt er voor dat wij regie kunnen voeren over de feitelijk technische migratie.