Wat hebben we nodig om een data-gedreven organisatie te worden? Hoe staan we ervoor in het kader van data-gerelateerde wet- en regelgeving? Staan data en digitalisering wel op de agenda van de directie? Het is lastig om te beoordelen in hoeverre een organisatie bezig is met de juiste data management activiteiten. Het Advanced Data Management Maturity (ADM) assessment helpt daarbij.

KPMG heeft het Advanced Data Management raamwerk ontwikkeld op basis van internationale data management standaarden (o.a. DAMA DMBoK en CMMI’s DMM). Dit raamwerk bevat de verschillende thema’s die belangrijk zijn voor het opbouwen en onderhouden van data-gedreven organisatie. Het raamwerk wordt gebruikt om volwassenheidsmetingen uit te voeren. Dit biedt organisaties inzicht in de huidige stand van zaken rondom data management, en helpt ze met het definiëren van een ambitie. Het borgt een structurele aanpak voor data management door middel van:

  • Workshops & trainingen om iedereen op het zelfde data management kennisniveau te krijgen;
  • Objectief oordeel van huidige data management activiteite;
  • Duidelijke ambitie om naar toe te werken;
  • Concrete activiteiten om de ambitie te bewerkstelligen;
  • Ondersteuning bij het uitvoeren van pilot cases.

KPMG heeft ruime ervaring met nulmetingen en ambitiepeilingen voor data management. Hiervoor hebben we een standaard methodiek ontwikkeld. De nulmeting wordt door middel van een geautomatiseerde online vragenlijst uitgevoerd. Dankzij deze survey tool, kan er een volledige assessment gedaan worden van verschillende niveaus, afdelingen, landen, etc. De ambitiepeiling wordt door middel van een interactieve workshop georganiseerd, wat leden van het management team helpt om één integrale visie rondom data management te ontwikkelen. KPMG’s data management experts helpen vervolgens met de ontwikkeling van een data management roadmap en concreet stappenplan, waarmee de organisatie direct aan de slag kan gaan. Door middel van pilots, zijn de eerste resultaten al binnen een aantal weken zichtbaar.