Het succes van uw organisatie wordt mede beïnvloed door een groot aantal interne en externe factoren. Denk hierbij aan aanpassingen in de strategie of het voldoen aan veranderde of nieuwe wet- en regelgeving. Het is uitermate belangrijk voor organisaties om in te kunnen spelen op wisselende marktomstandigheden, zodat groeikansen worden benut en risico's worden gemitigeerd. De veranderingen in marktomstandigheden komen in een steeds hoger tempo op organisaties af. Het opbouwen van veerkracht door middel van risicomanagement en interne beheersing is dan ook essentieel. Hoe kunt u deze veerkracht binnen uw organisatie opbouwen? 

Inzet van de juiste technologie bij risicomanagement en interne beheersing

Het gebruik van geavanceerde technologie en nieuwe vaardigheden op het gebied van risicomanagement en interne beheersing is inmiddels een gangbare praktijk. Binnen de afdeling Governance, Risk & Compliance Services passen we dit dan ook continu toe om uw betere inzichten te kunnen verschaffen en nog efficiënter te kunnen werken.

Zo maken wij gebruik van o.a. KPMG Facilitator View en Dynamic Risk Assessment om risico­assessments uit te voeren en een dieper begrip te krijgen van onderlinge connectiviteit tussen risico's. Daarnaast hebben wij uitvoerige ervaring met het implementeren en benutten van diverse Governance, Risk en Compliance (GRC)-oplossingen zoals Sofy Suite.

Hoe KPMG u kan helpen?

KPMG Governance, Risk & Compliance Services biedt een gestructureerd raamwerk dat bestaat uit vier hoofdelementen:

  • het bepalen en formuleren van organisatie- of procesdoelstellingen
  • het identificeren van risico's
  • het ontwerpen van beheersmaatregelen
  • het verkrijgen van assurance over de werking van het raamwerk 

Dit raamwerk dient als basis van onze diensten. Hieronder vindt u meer informatie over hoe we u kunnen helpen met het verwezenlijken van de veerkracht door goed risicomanagement & interne beheersingsactiviteiten, waarmee uw organisatie grip krijgt op risico's en makkelijker kan inspelen op veranderingen in de markt.

Onze Governance, Risk & Compliance diensten bestaan uit:

Enterprise Risk Management
Het succes van risicomanagement wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop dit deel uitmaakt van de organisatiestrategie, bedrijfsvoering en bedrijfscultuur. Gedegen risicomanagement bevat een gestructureerd proces waarbij operationele doelstellingen worden gekoppeld aan de strategie van de onderneming alvorens de relevante risico's en beheersmaatregelen in kaart worden gebracht.

Internal Control
Het succes van het beheersen van risico's wordt grotendeels bepaald door het opzetten van een effectief raamwerk met beheersmaatregelen. KPMG helpt organisaties met het in kaart brengen van relevante risico's binnen de bedrijfsprocessen en het ontwerpen van de gewenste beheersmaatregelen om zo operationele, financiële verslaggeving- en compliance-doelstellingen te behalen.

Internal Audit Services
Als organisatie wilt u inzichtelijk hebben in hoeverre het risicomanagement binnen uw organisatie functioneert zoals het moet functioneren. De Internal Audit Functie biedt u dit inzicht door als onafhankelijk orgaan naar de beheersing van uw organisatie te kijken. KPMG helpt organisaties om samen deze functie zo goed mogelijk in te richten.

Soft Controls
Cultuur en gedrag is essentieel wanneer we spreken over het beheersen van de organisatie. De zogenoemde soft controls zijn het fundament voor haperende of missende hard controls. KPMG helpt om de kwaliteit van de Internal Audit Functie te verhogen door cultuur en gedrag tastbaar te maken en daarover kan worden gerapporteerd.

Contract Compliance
Het optimaliseren van contractuele relaties met derde partijen, gericht op het verhogen van de winstgevendheid.

Governance & Organisatie 
Strategische veranderingen leiden ertoe dat organisaties in alle sectoren hun governance en organisatiestructuur heroverwegen. KPMG biedt verschillende services aan die bijdragen aan het voldoen aan geldende wet en- regelgeving, effectieve board room dynamics en het beoordelen van governance, risicomanagement en organisatiebeleid.

Internal Audit as a Service
Mocht uw organisatie niet de capaciteit of kennis hebben om concreet te zien of u ‘in control’ bent, dan kunnen wij u met onze professionals begeleiden. Internal Audit as a Service biedt u vier opties om uw organisatie te ondersteunen en om u nieuwe inzichten te geven in uw processen en beheersing daarvan:

  • Uitvoeren van proces- of thema-audits
  • Coaching
  • Subject Matter Expert: een ondersteunende specialist
  • Inrichten van de Internal Audit Functie (IAF)

Neem gerust contact op met onze experts op het gebied van Goverance, Risk & Compliance. Je vindt de contactgegevens onder aan de pagina.

Contact informatie

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)