Wereldwijde ESG-vraagstukken, cyberdreigingen en economische instabiliteit dwingen organisaties tot aanpassing van hun strategie. Gedreven door deze strategische veranderingen en met het uitgangspunt ‘structure follows strategy’ zullen in alle sectoren organisaties hun governance binnen de organisatie heroverwegen. Een passende inrichting van de governance structuur is van essentieel belang voor een toekomstbestendige organisatiestrategie en krijgt steeds meer aandacht vanuit wet- en regelgeving en stakeholders. In een omgeving waar verandering de enige constante is, biedt good governance veel toegevoegde waarde aan organisaties.

Het veranderende belang van governance

Governance is een begrip dat betrekking heeft op verschillende aspecten binnen een organisatie en gaat over besturen en beheersen van een organisatie en verantwoordelijkheid en zeggenschap binnen een organisatie. Good governance stelt bestuurders in staat onderbouwde beslissingen te nemen en aan regelgeving te voldoen. Jarenlang was governance gericht op korte termijn waarde creatie voor een beperkte groep stakeholders. Na een grote herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code in 2022 verlangt good governance dat diverse thema’s daadwerkelijk leven in de Raad van Bestuur van organisaties en bij de commissarissen. Hierbij staat een focus op lange termijn waarde creatie en de organisatiecultuur centraal. Dit betekent onder meer dat bij het afwegen om tot een passende inrichting van een topstructuur te komen een bewust traject wordt doorlopen waarin verschillende modellen worden afgewogen in hun bijdrage aan de strategie en lange termijn waarde creatie.  

Hoe KPMG helpt bij het verbeteren van governance en organisatie

Strategische veranderingen leiden ertoe dat organisaties in alle sectoren hun governance en organisatiestructuur heroverwegen. KPMG biedt verschillende services aan die bijdragen aan het voldoen aan geldende wet en- regelgeving, effectieve board room dynamics en het beoordelen van governance, risicomanagement en organisatiebeleid.

Onze governance en organisatie adviesdiensten bestaan uit vijf pijlers:

  1. Ondersteuning bij het opnieuw inrichten van de governance structuur naar aanleiding van de heroverweging en herziening van de organisatie strategie.
  2. Methoden om op een diepgaande manier te evalueren over het eigen gedrag en de cultuur, onderlinge interactie, board effectiveness en over samenwerking binnen de board room.
  3. Inzicht geven in de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code en op welke manier de naleving kan worden weergeven in het jaarverslag.
  4. Het ondersteunen van organisaties bij het beoordelen van governance- risicomanagement-, ESG- en organisatiebeleid en procedures en de integratie hiervan in het risicomanagement framework en rapportages.
  5. Verankering van risicomanagement in de governance structuur naar aanleiding van het ‘three lines of defense’ model.

 

Wil je meer weten over hoe we je organisatie kunnen helpen? Neem contact op met onze specialisten.

Contact informatie