De Nederlandse Corporate Governance Code heeft op 20 december 2022 een grote herziening ondergaan. Wat is er veranderd?

Voor twee thema’s is een groot aantal nieuwe bepalingen opgenomen die prominent op de agenda van bestuurders en commissarissen komen te staan:

  1. Focus op een duurzame lange termijn waardecreatie.
  2. Vergroten van diversiteit en inclusie in de boardroom en in de gehele organisatie.

In deze publicatie vindt u een samenvatting van de herziene code. Daarbij hebben we een aantal vragen geformuleerd die u kunt gebruiken als toetssteen.