Cultuur van een organisatie blijkt vaak de sleutel voor succes. Cultuur beïnvloedt veranderingsbereidheid, innovatie en risicobewustzijn en draagt hiermee voor een belangrijk deel bij aan de realisatie van doelstellingen. Aan de andere kant geldt dat cultuur een voedingsbodem is voor fouten, onregelmatigheden en compliance-incidenten. Mede hierdoor stellen toezichthouders en regelgevers soft controls steeds dwingender aan de orde.

Desondanks besteden auditors relatief weinig tijd aan de evaluatie van cultuur, oftewel de soft controls. Het wordt vaak beschouwd als abstract, complex en niet tastbaar. Auditors worstelen vaak met vragen als: hoe maak je cultuur meetbaar, hoe onderzoek je dit en – niet onbelangrijk – hoe rapporteer je daarover?

Rapporteren over cultuur met multidisciplinair team

KPMG ondersteunt bij het vergroten van de kwaliteit van internal audits door soft controls te integreren en over cultuur te rapporteren. De inzet van (groeps)interviews, observaties, enquêtes en documentenanalyse zijn hierbij veelgebruikte audittechnieken. De inzet van psychologen, sociologen en bedrijfskundigen – naast auditors– is hierbij cruciaal. Onze internal auditrapportages zijn op feiten gebaseerd, specifiek en toekomstgericht. 

KPMG Soft Controls-model als leidraad

KPMG wordt al meer dan 20 jaar gezien als marktleider op het gebied van soft controls. Ons Soft Controls-model met acht dimensies van cultuur, wordt door de meeste internal auditors gehanteerd bij het auditen van soft controls. Daarnaast is het KPMG-model omarmd door DNB, als toezichthouder op de financiële sector.

Kortom, door de markt wordt KPMG gezien als uniek omdat wij beschikken over protocollen, werkprogramma’s en databases om soft controls te integreren in de audit.

Internal Audit Soft Controls-volwassenheidsmodel

Samen met het IIA heeft KPMG het volwassenheidsmodel Internal Audit Soft Controls ontwikkeld. Dit stelt Internal Audit Functies in staat om de huidige status te evalueren en de eigen ambities op te stellen.

Hiermee spelen wij in op verschillende wensen. Deze lopen uiteen van soft controls als integraal onderdeel van de audit (van planning tot rapportage), als onderdeel van hard controls-onderzoek en als specifiek thema (zoals leiderschap, openheid en risicobewustzijn). In dat kader verzorgt KPMG namens de NBA hun tweedaagse soft controls-training waaraan naast internal auditors ook external auditors deelnemen.

Neem contact op met onze specialisten

Erik van Bekkum

Director Soft Controls                                                                                  
KPMG Nederland                                                                                            
VanBekkum.Erik@kpmg.nl

Corine Tol

Senior manager Soft Controls
KPMG Nederland
Tol.Corine@kpmg.nl