Organisatiedoelstellingen zijn veelal gericht op het optimaliseren van bedrijfsprestaties, het verhogen van de omzet of het realiseren van kostenbesparingen. Monitoring van contractuele relaties met derden is daarbij een essentieel onderdeel. Veel organisaties lopen namelijk inkomsten uit royalty’s mis of betalen meer aan hun leveranciers dan contractueel overeengekomen.

Onze Contract Compliance Services-specialisten helpen bij het optimaliseren van contractuele relaties met derde partijen, gericht op het verhogen van de winstgevendheid door het verbeteren van royaltyopbrengsten of verlagen van kosten.

Onze dienstverlening richt zich op een aantal elementen:

Verbeter leveranciersmanagement en verlaag kosten met Supplier & Procurement Reviews

Iedere organisatie heeft inkoopcontracten met leveranciers. In veel gevallen kunnen de hiermee samenhangende kosten afhankelijk zijn van variabelen die voor de inkopende organisatie slechts beperkt inzichtelijk of te controleren zijn. Voorbeelden hiervan zijn: doorberekeningen tegen werkelijke kosten, juiste toepassing cost-plus percentages, juistheid van gehanteerde uurtarieven en bestede uren, door leveranciers ontvangen kick-backs of bonussen welke doorgegeven zouden moeten worden aan de inkopende partij.

Contract Compliance Services kan door middel van supplier en procurement reviews inzicht verschaffen in de juistheid van de in rekening gebrachte kosten. Veelal levert dit direct een terugbetaling van te veel betaalde kosten op. Ook verschaffen wij inzicht in de mogelijkheden voor kostenbesparingen bij contractverleningen of bij het afsluiten van nieuwe contracten.

Optimaal rendement uit royalty’s en licenties met Royalty & Licensing Management

Steeds meer organisaties zijn zich bewust van de noodzaak om de inkomsten uit intellectuele eigendommen actief te managen. Helaas valt het managen hiervan regelmatig tussen wal en schip door het ontbreken van heldere verantwoordelijkheden. Het gaat hierbij om intellectuele eigendommen van uiteenlopende aard: van merkrechten en auteursrechten tot octrooien en softwarelicenties.

Veel organisaties willen niet alleen hun intellectuele eigendommen beschermen tegen misbruik, maar zoeken actief naar manieren om de waarde van deze eigendommen beter tot hun recht te laten komen. Onze Royalty & Licensing Management-specialisten richten zich dan ook niet alleen op de bescherming, maar vooral ook op waardecreatie, de optimalisatie van inkomsten en aspecten van corporate governance.

Verhoog kostenefficiency en verlaag risico’s met Software Asset Management

Voor verschillende grote software vendors voeren wij ‘software license compliance’-reviews uit. Wij hebben een zeer brede kennis en ervaring opgebouwd in software-producten en de wijze van licensering van deze producten. Daarmee kennen we de uitdagingen waarmee organisaties op het gebied van Software Asset Management te maken hebben.

Met onze breed opgedane kennis zijn wij in staat om organisaties te helpen met het effectief managen van software-assets. Doelstelling daarbij is het voorkomen van incompliancies met de afgesloten software-contracten én het realiseren van kostenvoordelen door een betere beheersing en inzicht in software-licentieconsumptie.

Neem contact op met onze specialisten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick van Hardevelt.

Patrick Hardevelt

Director Contract Compliance
KPMG Nederland
VanHardevelt.Patrick@kpmg.nl

Neem contact met ons op