Hoe blijft u 'in control' over uw compliance-processen

Het is een uitdaging om als organisatie volledig aan alle wettelijke eisen te blijven voldoen; het naleven van alle wet en regelgeving is een complexe en kostbare zaak. Compliance biedt in onze ogen echter ook kansen voor een succesvolle en duurzame organisatie. Organisaties die op de lange termijn succesvol willen zijn, doen dit door een cultuur te creëren en te handhaven, waarbij ze rekening houden met de behoeften, vereisten en verwachtingen van de verschillende stakeholders. Hierbij is gestructureerd compliance management erg belangrijk. Aan de hand van een solide basis kan eventuele niet-naleving van wetten en eisen worden gedetecteerd, gemonitord en zelfs beter: worden voorkomen. Bovendien kan intern en extern worden aangetoond dat de organisatie ‘in control’ is.

Compliance is een continu proces dat van invloed is op de verschillende processen en procedures binnen alle afdelingen van uw organisatie. Hiervoor is een doeltreffend, organisatiebreed compliance¬managementsysteem nodig dat aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoet – zoals ISO 37301:2021 (New standard for Compliance Management Systems). Hiermee kunt u aantonen dat uw organisatie inzet op naleving van door wet- en regelgeving gestelde vereisten, sector-specifieke voorschriften en organisatienormen, evenals normen van goed bestuur, algemeen aanvaarde ‘best practices’, ethische normen en de verwachtingen vanuit de samenleving.

Waar te beginnen? Stel uzelf eerst de juiste vragen...

Het niet-‘compliant’ zijn, kan leiden tot flinke boetes en reputatieschade. In dat kader dient u uzelf de volgende vragen te stellen:

  1. Beschikt u over een degelijk compliance-programma voor de hele organisatie?
  2. Werken uw compliance-processen (over de afdelingen heen) effectief en efficiënt?
  3. Hebt u controle over uw compliance en kunt u dit aantonen aan zowel interne als externe stakeholders?

De antwoorden op deze vragen zijn essentieel bij de beoordeling van de mate van beheersing van uw compliance-functie. Als het antwoord op deze vragen niet een volmondig "ja" is, kunnen wij u helpen om een hoger volwassenheidsniveau te bereiken.

Hoe kan KPMG u helpen?

KPMG ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en verbeteren van een organisatie breed compliance management-systeem en het onderkennen van de waarde van compliance, om hiermee bij te dragen aan u organisatiedoelstellingen.

De diensten die wij aanbieden omvatten:

  1. Advies bij het opzetten van een geïntegreerd compliance raamwerk
  2. Het meten van de volwassenheid van uw compliance-functie
  3. Certificering van / assurance verschaffen over uw compliance framework

Met behulp van ons beproefde KPMG Global Compliance Framework (zie onderstaande afbeelding) helpt KPMG klanten bij het voorkomen van - en het nemen van de juiste vervolgstappen bij eventuele niet-naleving van wet- en regelgeving of contractuele vereisten.

KPMG's Global Compliance Framework

Om intern en extern de effectieve werking van uw compliance managementsysteem aan te tonen, verzorgt KPMG certificering van uw compliance-organisatie op basis van ISO 37301. Wij doen dat aan de hand van ons KPMG Global Compliance Framework dat wij op maat maken voor uw organisatie. Dit raamwerk richt zich niet alleen op de naleving van wet- en regelgeving, maar ook op mensen, processen en governance.

Via onze internationale Compliance Hub bundelen we onze ervaringen en kennis over wet- en regelgeving in verschillende landen vanuit de verschillende KPMG-kantoren. Zo kunnen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en zorgen we voor continue verbetering. Ons team in de Hub kan u bovendien bijstaan met een standaardwerkwijze voor alle afdelingen binnen uw netwerk.

KPMG compliance framework

Contact

Voor nadere informatie over hoe we uw organisatie kunnen helpen staat Leen Groen u graag te woord.

Leen Groen

Partner Forensic Integrity & Compliance
KPMG Nederland
Groen.Leen@kpmg.nl

Neem contact met ons op