Goede internal control (oftewel interne beheersing) draagt er toe bij dat organisaties de geformuleerde doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier kunnen realiseren. Dit betekent dat organisaties de risico's die de doelstellingen bedreigen inzichtelijk hebben, begrijpen hoe risico's onderling gecorreleerd zijn en vervolgens de adequate beheersmaatregelen hebben geïmplementeerd die passen bij het karakter en de ambitie van de organisatie.

De laatste jaren lag de focus met name op financial control en compliance, waar wij als gevolg van de toenemende regeldruk een enorme stijging van het aantal regels en procedures zagen. Desondanks lijkt het aantal incidenten niet te dalen en mogelijk zelfs toe te nemen. Belangrijke aspecten van interne beheersing, namelijk de cultuur en gedrag, zijn naar onze mening lange tijd onderbelicht gebleven. Adequate regels en maatregelen zijn van belang zijn, maar kunnen nooit effectief zijn zonder een cultuur die ondersteunend is aan de interne beheersing.

Daarnaast biedt KPMG SOFY een geïntegreerde oplossing om de interne beheersing verder te automatiseren, efficiënter uit te voeren en sneller te kunnen reageren bij incidenten.

Hierbij dient interne beheersing zich uiteraard ook te richten op de strategische en operationele processen vanuit een integrale visie en benadering. Daarmee kunnen bijvoorbeeld dubbel uitgevoerde beheersmaatregelen in financiële processen en compliance processen, worden geëlimineerd met als resultaat optimalisatie van de 'cost of control'. 

Neem contact op met onze specialisten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Bolt.

Jeroen Bolt

Director Risk Consulting
KPMG Nederland
Bolt.Jeroen@kpmg.nl

Neem contact met ons op