Risicomanagement is meer dan ooit bepalend voor het succes van een organisatie. In deze huidige tijd van disruptie en enorme complexiteit, vraagt risicomanagement om een nieuwe aanpak waarbij risico's niet alleen op een gedegen manier worden beheerst om bedreigingen te voorkomen, maar ook om kansen te benutten. De mate waarin organisaties hierin succesvol zijn, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop risicomanagement deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering en de bedrijfscultuur. Daarnaast is het belangrijk dat de onderlinge verbondenheid van risico's wordt meegenomen om tot een integraal risico-oordeel te komen.

Inrichten van de juiste interne beheersing

Uiteindelijk gaat het erom dat rondom de juiste risico's een interne beheersing wordt opzet die enerzijds als waarborg dient voor de betreffende risico's en anderzijds medewerkers de ruimte laat om te blijven nadenken. Hierdoor kan adequaat worden gereageerd op risico's die nog niet zijn geïdentificeerd maar die mogelijk wel een grote impact kunnen hebben op de organisatie. Met het toepassen van Dynamic Risk Assessment van KPMG ontstaat een duidelijker beeld van de risico’s en impact ervan.

Minimaliseren van verrassingen met Dynamic Risk Assessment

Wat heeft de financiële crisis ons geleerd? Bestaande en traditionele risicomanagement modellen waren niet toereikend om de impact van deze crisis inzichtelijk te maken omdat er geen rekening werd gehouden met de onderlinge correlatie tussen risico’s en de snelheid waarmee de risico’s zicht ontplooien.

Op basis van deze inzichten heeft KPMG de unieke Dynamic Risk Assessment (DRA) methodiek ontwikkeld, waarbij risico’s 4-demensionaal (kans, impact, correlatie en snelheid) worden geanalyseerd. DRA maakt hierbij gebruik van ‘expert elicitation’: oftewel een synthese van de opinie van experts. Anders dan bij historische data, zijn experts in staat zijn om zowel vooruit als terug te kijken. Hiermee wordt met behulp van DRA inzichtelijk gemaakt hoe individuele risico’s met elkaar verbonden zijn binnen zogenoemde risico clusters.

DRA stelt organisaties in staat om effectievere beslissingen te nemen ten aanzien van de investeringen in risicomanagement en het delegeren van risicomanagement activiteiten in de organisatie. Hiermee wordt de kans op verrassingen geminimaliseerd en kan risicomanagement juist worden ingezet als om de strategische agenda vorm te geven en te realiseren.

Risicomanagement vast onderdeel op de managementagenda

Door een continu en flexibel proces van risicomanagement in te richten, vinden risico's steeds makkelijker hun weg naar de agenda's van de managementteams, directies en raden van bestuur. Maar ook de toezichthouders kijken geïnteresseerd mee naar deze ontwikkeling. Daarmee wordt de informatie over risico's niet alleen meer gericht op het (recente) verleden en in detail geanalyseerd, maar ook gebruikt voor besluitvorming over zaken die in de nabije toekomst liggen.

Neem contact op met onze specialisten

Jeroen Bolt

Director Governance Risk & Compliance
KPMG Nederland
Bolt.Jeroen@kpmg.nl

Ontdek hoe KPMG u en uw organisatie kan helpen.

Offerteaanvraag (RFP)