Bart van Loon

Partner Risk Management

KPMG Nederland

Bart leidt de Nederlandse Internal Audit, Risk & Compliance Services (IARCS)-praktijk en heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van (enterprise) risk management, internal control en internal audit. Voor de EMA regio is Bart verantwoordelijk voor de Governance, Risk & Compliance (GRC) dienstverlening. Naast een focus op systemen en procedures, staan in zijn aanpak vooral ook cultuuraspecten en zogeheten ‘soft controls’ centraal. Daarnaast is Bart verantwoordelijk voor out- en cosourced internal audittrajecten bij verschillende multinationals, waar KPMG ondersteunt in de uitvoering van operational, compliance, strategic en financial audits.

  • Interne controle
  • Risicomanagement
  • Technologie rond governance, risico's en compliance

Voor vragen of meer informatie