Een ogenschijnlijk klein incident kan al grote gevolgen hebben. In het bijzonder kunnen incidenten met betrekking tot fraude, integriteitsschendingen en geschillen erg schadelijk zijn voor organisaties. De laatste jaren is een trend zichtbaar waarin niet alleen de dreiging van dit soort incidenten toeneemt, de financiële schade per incident is gemiddeld ook groter geworden. Bijkomende schade ontstaat onder andere uit de negatieve publiciteit over het incident. De reputatieschade en het verminderde vertrouwen van medewerkers of klanten kunnen bedrijven zelfs de das omdoen. 

Beperk de (financiële en niet-financiële) schade van incidenten

Om schade zo veel mogelijk te beperken en in control te blijven is het van groot belang om incidenten voortvarend en met de juiste expertise aan te pakken. Het is niet mogelijk om ieder incident te voorkomen, mede gelet op de kosten-batenanalyse die elke organisatie maakt ten aanzien van het beheersen van risico’s. Het is daardoor mogelijk dat mensen en systemen fouten maken en dat mensen mogelijkheden benutten om te frauderen.

Het is van cruciaal belang om bij de eerste signalen van een incident zo snel mogelijk inzicht te verkrijgen in de relevante omstandigheden, zodat u zo snel mogelijk grip krijgt op de situatie. Daarbij helpt een tijdig en behoorlijk onderzoek naar bijvoorbeeld de organisatorische processen, gedragingen of financiële administratie. Door snel te handelen beperkt u de financiële en niet-financiële gevolgen van incidenten. Daarnaast geeft u hiermee een duidelijk signaal af naar mogelijke fraudeurs of schenders van uw belangen en verhoogt u de algehele weerbaarheid van uw organisatie. 

Gewenste inzichten met probleemoplossende aanpak

Wij stellen u in staat om op efficiënte en effectieve wijze inzicht te verkrijgen in vragen met behulp van onze expertise en probleemoplossende aanpak. Deskundig en objectief inzicht is noodzakelijk om de aard en omvang van incidenten of signalen in te schatten en de impact op uw organisatie te kwantificeren, om de juiste vervolgstappen te kunnen nemen en eventuele reputatierisico’s zo veel als mogelijk te mitigeren.

Wij bakenen uw vraagstuk op deskundige wijze af en ondersteunen u in het onderzoeken van processen, gedragingen en/of financiële administraties met de door u gewenste mate van diepgang. Op basis hiervan staat het juiste team klaar om u met uw vraagstuk te helpen. De vijf w’s (wie, wat, waar, waarom, wanneer) en die ene h (hoe) staan hierbij centraal. 

Direct toegang tot forensisch experts

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en respons op fraude, misbruik en vormen van wangedrag.

Ons team omvat ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek. 

Meer informatie? Neem contact op met onze specialisten

Services