Een complexe omgeving, waarvoor steeds meer aandacht is

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben te maken met veel, complexe en soms ambigue wet- en regelgeving, die ook nog eens regelmatig aan verandering onderhevig is. Het correct en volgens de regelgeving registreren en declareren van zorgdeclaraties kan daarom weleens een uitdaging zijn.

Onder politieke druk en de vraag om een rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen is de aandacht voor zorgfraude de afgelopen periode zienderogen toegenomen. Daardoor komt er ook meer druk te staan op toezichthouders, gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen om fraude in de zorg te voorkomen of te vervolgen.

Hoe kan KPMG helpen?

KPMG Forensic helpt uw zorginstelling met een proactieve aanpak om in control te komen en/of te blijven. Daarmee kunnen fouten en onrechtmatige of frauduleuze declaraties worden voorkomen en opgespoord. Zo helpen wij uw organisatie bijvoorbeeld met het inventariseren en duiden van eventuele vermoedens van zorgfraude. Deskundig en objectief inzicht is noodzakelijk om de aard en omvang van het signaal in te schatten en de juiste vervolgstappen te nemen.

Ook kunnen wij u bijvoorbeeld ondersteunen bij het opzetten van een gedegen integriteitsrisicoanalyse, een goede beheersing van administratieve processen en het uitvoeren van preventieve data-analyse.

Waarom KPMG?

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau.

Wij helpen klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en respons op fraude, misbruik en vormen van wangedrag. Daarbij is onze aanpak vaak datagedreven en is onze kracht de inzet van gecombineerde kennis en ervaring op het gebied van zorg, financiën, integriteit, regelgeving en data-analyse.

Services