Door de toenemende digitalisering neemt de hoeveelheid data binnen organisaties in een rap tempo toe. Binnen organisaties bestaan steeds groter wordende datastromen uit verschillende processen, programma’s, businessunits en databases. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren steeds meer de behoefte ontstaan om in control te zijn over deze gevoelige en voor uw organisatie relevante informatie. Ook beginnen toezichthouders zich steeds meer te mengen in de mate waarin u als organisatie compliant bent met wet- en regelgeving rondom deze verschillende datastromen. Deze toegenomen veranderingen in het operationele landschap van organisaties vraagt om een nieuwe datagedreven complianceaanpak. 

Kenmerkende compliancevraagstukken

Kenmerkend voor dit soort vraagstukken is de grote hoeveelheid data en informatie waarover u als cliënt in korte tijd aantoonbaar in control dient te zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • AML-, KYC- en CDD-vraagstukken;
  • wet- en regelgevingsvraagstukken (Schrems II en de (nieuwe) Archiefwet);
  • datakwaliteit, duplicatie en aantoonbare audit trail rondom de creatie/mutatie en opslag van informatie.

In control over mogelijk datagedreven compliancerisico’s

De hiervoor beschreven vraagstukken zijn voorbeelden van complexe processen binnen organisatie die veel druk op uw organisatie kunnen leggen. Deze vraagstukken resulteren voor veel organisaties in de behoefte om tijdig in control te raken over de beschikbare data. Onze datagedreven compliancedienstverlening stelt u in staat om tijdig verantwoording af te leggen over deze compliancevraagstukken aan interne of externe toezichthouders. Daarnaast zijn wij in staat om u te helpen geïnformeerd besluiten te kunnen nemen over eventuele hersteltrajecten ten aanzien van complexe processen voordat deze leiden tot een mogelijk compliancerisico.

Efficiënte geavanceerde analyses op basis van wet- en regelgeving

Wij kunnen u helpen met het verzamelen en toegankelijk maken van de data. Vervolgens helpen wij u – door middel van geavanceerde analyses en het in relatie brengen van deze data met het normenkader (wet- en regelgeving) dat van toepassing is – inzicht te verkrijgen in de mate waarin uw organisatie compliant is ten aanzien van het voorliggende vraagstuk. KPMG stelt u samen met Synerscope in staat om binnen de gestelde termijn in control te zijn over deze digitale gegevensbulk en gefundeerde beslissingen te nemen over deze data. 

Compliance-experts met kennis van technologie

Ons team omvat ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat.

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten gerelateerd aan fraudepreventie, fraudedetectie en frauderespons. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Neem contact op met onze forensisch specialisten

Services