Uw complianceorganisatie kan verwacht en onverwacht met uitdagende situaties worden geconfronteerd. Toezichthouders kunnen met onverwachte verzoeken komen waar krappe tijdslijnen aan verbonden zijn, grote incidenten kunnen zich voordoen die additionele inspanning vergen of strategische wijzigingen vragen dusdanig veel aandacht dat de dagelijkse werkzaamheden onder druk komen te staan. Maar ook het plotselinge vertrek van belangrijke specialisten, langdurig verzuim of een herstructurering kunnen invloed hebben op de bezetting van uw complianceafdeling. Het inhuren en inwerken van nieuwe medewerkers kan daarbij tijdrovend zijn, terwijl het op dat moment juist noodzakelijk is dat alle zeilen worden bijgezet.

Deze vaak onverwachte inspanningsverplichtingen voor de complianceorganisatie vragen meer van de compliancespecialisten dan zij kunnen leveren. Ook kan een niet gewenste spanning op de werkvloer ontstaan en de toegezegde interne of externe deadlines worden niet gehaald. Indien de compliancefunctie langdurig onvoldoende capaciteit beschikbaar heeft om haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen, kan dit leiden tot risico’s voor de organisatie. In potentie zou dit kunnen leiden tot overtreding van wettelijke verplichtingen, toenemend ziekteverzuim en een compliancefunctie die niet effectief is.

Door snel en effectief deze verwachte en onverwachte inspanningsverplichtingen te adresseren, blijft uw organisatie voldoen aan de wettelijke verplichtingen en worden deadlines gehaald. Tevens wordt de werkdruk van uw complianceorganisatie verlicht en ontstaat een prettige sfeer op de werkvloer.

Tijdelijk de beschikking over compliance professionals

KPMG biedt oplossingen om in de tijdelijke vraag naar compliance professionals te voorzien. Wij kunnen uw organisatie helpen door compliance co-sourcing aan te bieden. Uw organisatie krijgt tijdelijk de beschikking over een compliance professional van KPMG die schouder aan schouder met uw compliance of andere specialisten te werk gaat, om de specifieke uitdagingen aan te gaan. Op deze manier heeft uw complianceorganisatie tijdelijk een professional beschikbaar die geheel meedraait binnen uw gewenste processen en standaarden. U kunt daarmee gebruikmaken van de kennis en ervaring van een of meerdere van onze professionals, alsof het uw eigen collega’s zijn. Deze oplossing biedt voor uw organisatie ook de inzichten van een breder KPMG-netwerk. Omdat we op korte termijn beschikbaar staan, helpen wij u de gestelde deadlines te behalen én verkrijgt uw complianceorganisatie een breed inzicht in de wijze waarop met complexe compliancevraagstukken kan worden omgegaan.

Waarom KPMG

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en respons op fraude, misbruik en vormen van wangedrag.

Ons team bestaat uit ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.