De wereld van compliance is continu in verandering. Toenemende wet- en regelgeving en verdere mondialisering en digitalisering van proces- en communicatiestromen dragen bij aan deze veranderende wereld. De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden, neemt daarbij ook toe. Dit vraagt de nodige flexibiliteit van uw organisatie en van uw compliancefunctie. Op het moment dat compliancerisico’s onvoldoende inzichtelijk zijn of beheerst worden, kan dit nadelige gevolgen hebben. Zo kan wet- en regelgeving (onbewust) worden overtreden en kunnen sancties volgen van toezichthouders en financiële en/of reputatieschade voor uw organisatie ontstaan. In sommige gevallen kunnen bestuurders zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Beheersen van de belangrijkste risico’s

Een effectieve inrichting van compliance zorgt ervoor dat de belangrijkste risico’s optimaal worden beheerst en de organisatie zich kan richten op het verwezenlijken van haar strategische doelstellingen. Daarbij moeten niet alleen de interne codes, beleidsstukken en procedures, maar ook de bestendiging van een compliancecultuur effectief op elkaar worden afgestemd. Belangrijk is dat deze controles niet alleen worden geïmplementeerd; een doorlopende toetsing op de werking is essentieel om mogelijke ontwikkelpunten te identificeren. Alleen zo kan uw organisatie blijvend de controle houden op compliance.

Direct inspelen op compliancevraagstukken

KPMG helpt uw organisatie graag met het blijvend controle houden op compliance en de daarmee gepaard gaande risico’s. Zo helpen wij bij het uitvoeren van compliancerisicoanalyses, voeren wij assessments uit om het volwassenheidsniveau van uw compliancefunctie te meten en ondersteunen wij bij het verder professionaliseren van uw compliance management. Voor uiteenlopende organisaties in Nederland treden wij op als de externe compliance officer en springen wij bij in het geval van onverwachte capaciteitsproblemen. Wij bieden ook maatwerkonderzoek aan, mochten er signalen zijn van compliance-incidenten. Dit strekt zich onder meer uit van het uitvoeren van (digitaal) forensisch onderzoek naar relevante data tot persoonsgerichte onderzoeken. Maar ook vertrouwelijke en doelgerichte interviews kunnen worden uitgevoerd. Op deze manier kunnen wij samen met u een hoger niveau bereiken ten aanzien van compliance. 

Inzetten van de juiste compliance tooling

Daarnaast bieden wij diverse efficiënte en toegankelijke digitale oplossingen ter ondersteuning van de compliancefunctie. Deze tools kunnen uw organisatie op een automatische manier ondersteunen om compliancerisico’s te beheersen. Onze tooling is ontwikkeld met het doel dat deze geheel op de behoeften van uw organisatie kan worden afgestemd. Uw (compliance)medewerkers blijven daarbij de controle houden hoe risico’s kunnen worden geïdentificeerd en hoe op deze risico’s kan worden gereageerd. Deze tools, gekoppeld aan de kennis van onze professionals, stellen uw organisatie in staat om de juiste koers te bepalen in de beweeglijke wereld van compliance.

Neem contact op met onze specialisten

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)