Financiële instellingen maar in toenemende mate ook andere organisaties moeten voldoen aan steeds strenger wordende wet- en regelgeving op het gebied van antiwitwassen en antiterrorismefinanciering (AML/CTF). Deze wet- en regelgeving volgt elkaar in een snel tempo op, waardoor het voor organisaties een uitdaging is om hun AML/CTF-controleraamwerk continu aan de meest recente standaarden te laten voldoen. Naast het feit dat regelgevende instanties zorgen voor een wettelijk kader dat aan verandering onderhevig is, zijn criminele organisaties hun illegale geldstromen doorlopend aan het heruitvinden. Om grip te houden op deze beweeglijke wereld staan financiële instellingen voor de vraag hoe de compliancefunctie efficiënt en effectief in te richten en welke tooling gebruikt kan worden. Belangrijk is daarbij hoe deze tooling kan bijdragen aan een betere detectie van financieel-economische criminaliteit en het verlichten van de werkbezetting onder compliance officers en AML-professionals. Bij het gebruik van tooling moet de juiste en niet vooringenomen data worden gebruikt, maar hoe kan deze data worden ontsloten? Ook staan instellingen voor de vraag hoe het beste resultaat in het voorkomen en detecteren van en het reageren op AML/CTF-risico’s kan worden bereikt tegen zo laag mogelijke kosten. Steeds hoger oplopende boetes, dreigende strafrechtelijke vervolging en andere sancties van toezichthouders dwingen bestuurders ertoe significante veranderingen door te voeren in de eigen organisatie om te kunnen voldoen aan de veranderlijke en steeds complexer wordende wet- en regelgeving.

Inzet van technologie in de strijd tegen witwassen

Het niet voldoen aan de wetgeving die ten doel heeft witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, kan nadelige gevolgen voor financiële instellingen hebben. Zo kunnen door toezichthouders ingrijpende aanwijzingen worden gegeven of sancties, in de vorm van een geldboete, worden opgelegd. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor strafrechtelijke vervolging van leidinggevende personen binnen organisaties, waarbij tekortkomingen in de naleving van AML/CTF-wetgeving en ‑regelgeving zijn geconstateerd. De toenemende regeldruk met bijbehorende sancties resulteren in druk op de medewerkers binnen de organisatie die zich met AML/CTF-gerelateerde taken bezighouden. De toenemende mogelijkheden om tooling in te zetten in de strijd tegen witwassen leveren een bepaalde mate van keuzestress op. Datagedreven compliance wordt daarbij als oplossing gezien, maar het identificeren van de juiste tooling én data is een complexe exercitie. 

Uw bijdrage aan een gezond financieel stelsel

Deze uitdagingen en de gerelateerde impact op organisaties kunnen niet worden genegeerd. De gevolgen van non-compliance kunnen zeer nadelig uitpakken voor instellingen, met financiële schade alsook een aangetaste reputatie tot gevolg. Daarbij bestaat ook de inherente wens dat de producten en diensten van uw organisatie niet door malafide partijen worden misbruikt. Door een proactieve aanpak ten aanzien van AML/CTF te hanteren kan een aanzienlijke bijdrage door uw organisatie worden gecreëerd in het bestendigen van een betrouwbare en gezonde financiële sector. 

Uw kompas en teamplayer in AML/CTF compliance

KPMG biedt oplossingen om op een solide en pragmatische manier aan AML/CTF-verplichtingen te voldoen. Zo ondersteunen wij organisaties om de relevante AML/CTF-wetgeving, ‑regelgeving en ‑standaarden die van toepassing zijn in kaart te brengen. Om verder een goede start te maken bieden wij ondersteuning aan bij het opstellen van uw Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Door een solide opstelling van uw SIRA, krijgt uw organisatie helder inzicht in de specifieke integriteitsrisico’s, waaronder het risico op witwassen en terrorismefinanciering, alsook de beheersingsmaatregelen daarop. Wij bieden deze ondersteuning aan met de hulp van onze SIRA Manager tooling, die voor uw organisatie de risico’s en de bijbehorende beheersingsmaatregelen inzichtelijk maakt. Tevens brengt u met deze tool overzichtelijk in kaart welke risico’s buiten de risk appetite van uw organisatie vallen. In aanvulling hierop bieden wij trainingen en bewustwordingsprogramma’s om de kennis en het bewustzijn van medewerkers te vergroten en zo interne AML/CTF-standaarden naar een hoger niveau te tillen en deze te bestendigen in de organisatiecultuur. Op deze manier bieden wij ondersteuning, zodat ook het gedrag van medewerkers bijdraagt aan het beheersen van de relevante integriteitsrisico’s.

Onze dienstverlening ziet verder toe op het opzetten, evalueren en verbeteren van niet alleen het AML/CTF compliance framework, maar ook de daaraan onderliggende beleidstukken en procedures als onderdeel van een effectieve compliancefunctie. Wij maken AML/CTF-modellen en ‑processen inzichtelijk voor uw organisatie en kunnen valideren of deze modellen en processen nog het gewenste resultaat bieden. Uw Know Your Customer (KYC)- en Customer Due Diligence (CDD)-processen en dossiers kunnen wij remediëren of valideren en waar nodig voorstellen voor verbetering met uw organisatie delen. KPMG implementeert geautomatiseerde transactiemonitoringsoplossingen om betalingen te filteren en witwassen te voorkomen of verdachte transacties, met zo min mogelijk false positives, te identificeren binnen een groot aantal transacties. Bij al bestaande transactiemonitoringsystemen kunnen wij uw organisatie verder helpen in nadere optimalisatie van deze systemen, bijvoorbeeld door backtesting, om zo ook uiteindelijk ongebruikelijke transacties tijdig en correct te rapporteren aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Tot slot helpen wij met onze ruime kennis en ervaring organisaties graag wanneer een verbetertraject geïnitieerd is door de toezichthouder.

Waarom KPMG

Ons team heeft een jarenlange bewezen ervaring opgedaan met adviserende dienstverlening op het gebied van AML/CTF. Wij helpen niet alleen grote financiële instellingen zoals verschillende grootbanken, maar ook de middelgrote en kleinere organisaties die aan dezelfde wet- en regelgeving moeten voldoen. Dit doen wij door maatwerk en pragmatische oplossingen aan te bieden die passen bij uw specifieke uitdaging. Gedurende dit traject nemen wij uw organisatie mee in alle stappen naar de oplossing toe. Op deze manier blijft uw organisatie in control en verkrijgt uw organisatie blijvende in-house kennis op uw specifieke uitdagingen.

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en response op fraude, misbruik en vormen van wangedrag. Ons team bestaat uit ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Meer informatie? Neem contact op met onze specialisten

Services