Complexe geopolitieke conflicten en terreurdreigingen vormen de urgentie voor de financiële sector om betrokkenheid bij het financieren van terrorisme en het overtreden van de Sanctiewet 1997 te voorkomen.

Naleving van sanctieregelgeving is niet slechts het controleren van een naam op een lijst. Zo spelen ook andere overwegingen een rol. Wie is de uiteindelijk belanghebbende van een entiteit? EU-regelgeving schrijft voor dat wanneer een gesanctioneerd persoon meer dan 50% belang heeft in een entiteit, die entiteit ook gesanctioneerd is. Wat is het voor type product waar de transactie over gaat, heeft dit product ook andere toepassingen? Speciale aandacht is er voor zogeheten dual use goods, goederen die naast een civiele toepassing ook een militaire toepassing hebben en daarom aan extra regels gebonden zijn.

Voor internationaal opererende instellingen speelt niet alleen Nederlandse regelgeving een rol, maar zijn er daarnaast vaak nog strengere vereisten vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Het voldoen aan de verschillende wet- en regelgeving en verwachtingen vanuit de toezichthouder vergt kennis en ervaring.

Het vertalen van wettelijke vereisten naar processen

U dient deze wettelijke vereisten te vertalen in een uitvoerbaar sanctiebeleid ondersteund met procedures en processen. Bij de vertaling van vereisten naar duidelijke werkinstructies zult u over verschillende aspecten moeten nadenken. We lichten er hieronder drie nader toe:

  • Sanctielijsten | Veel financiële instellingen maken gebruik van verschillende sanctielijsten zoals de Nederlandse sanctielijst, de EU-lijst, de VN-lijst en de OFAC-lijst. U moet hierbij kunnen garanderen dat de geïmplementeerde lijsten te allen tijde volledig zijn. Daarnaast kunnen er bij de implementatie technische uitdagingen zijn, zoals verschillende datastructuren en verschillende tekencoderingen waarmee deze lijsten werken.  
  • Screening en filtering software | Bij het gebruik van software voor klantscreening of transactiefiltering is het van belang dat de door u ingestelde drempelwaardes effectief en efficiënt zijn, dat wil zeggen het aantal foutpositieve alerts wordt zo veel mogelijk beperkt zonder dat een echte hit wordt gemist. 
  • Training | Medewerkers betrokken bij de directe uitvoering van uw sanctiebeleid dienen de juiste vaardigheden te hebben en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen om zo hun taken goed te kunnen uitvoeren. Echter, het is van belang om al uw medewerkers periodieke training te geven om zo het bewustzijn van sanctieregelgeving te vergroten en daardoor uw sanctiestandaarden naar een hoger niveau te helpen en deze te verankeren in de organisatiecultuur. 

De voordelen van een robuust sanctieprogramma

Het is van belang om een robuust sanctieprogramma op te zetten. Wij illustreren graag aan de hand van vier voorbeelden wat de voordelen voor u zijn van zo’n sterk sanctieprogramma:

  • Betere mitigatie van risico’s: het hebben van gedocumenteerde procedures en risk appetite maakt dat u zich kunt focussen op die gebieden die voor u een verhoogd risico zijn.
  • Verminderde foutpositieve alerts: screening en filtering software waarvan de drempelwaardes goed zijn afgesteld op uw risk appetite leiden tot een vermindering van foutpositieve alerts, waardoor u bespaart op de kosten van de afhandeling van deze alerts.
  • Verbeterde klantervaring: minder foutpositieve alerts kunnen minder vertraging betekenen bij het verwelkomen van een nieuwe klant of het verwerken van een transactie, wat leidt tot een verbeterde klantervaring.
  • Navolgbaar: het hebben van gedocumenteerde procedures zorgt ervoor dat u uw systemen en inrichting duidelijk kunt uitleggen aan de toezichthouder.

Hoe KPMG u kan helpen

Wij begrijpen dat de effectiviteit van een sanctieprogramma voortdurend moet worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat wijzigingen in bijvoorbeeld producten, klanten, risico's, en de regelgeving geen aanpassing, herontwikkeling of vervanging van het systeem noodzakelijk maken. Wij kunnen u helpen met het in kaart brengen van uw sanctierisico’s, het opstellen en implementeren van uw sanctierisicobeleid en het selecteren en op de juiste manier inrichten van controls en benodigde software.

Daarnaast hebben wij een wereldwijde methodologie ontworpen op het gebied van valideren van sanctieprogramma’s die in overeenstemming is met de wettelijke vereisten, verwachtingen van toezichthouders en onze ervaringen in de sector. Deze aanpak is gebaseerd op onze jarenlange ervaring op het gebied van sancties en is toegepast bij verschillende projecten, zowel in Nederland als wereldwijd.

Waarom KPMG

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de risico’s voortkomend uit onderzoeken en handhaving.

Ons team omvat ervaren professionals op het gebied van compliance, risicomanagement, technologie en (feiten)onderzoek. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe casuïstiek.

Meer informatie? Neem contact op met onze specialisten

Gerelateerde artikelen