Het zakelijk klimaat en de handelsinfrastructuur van Nederland geven ongekende kansen voor uw organisatie. De rechtstaat is sterk en biedt vanuit juridisch en financieel perspectief veel zekerheid. Maar juist hier kunt u tegen een bekend fenomeen aan lopen: het verkeerd inschatten van integriteitsrisico’s in landen waar de realiteit weerbarstig is en zaken veelal onberekenbaar verlopen. Corruptie en omkoping liggen op de loer, voornamelijk bij buitenlandse aanbestedingen, deals met derde partijen, en bij gebruik van tussenpartijen en agenten. Wanneer u niet precies weet wat er speelt in buitenlandse vestigingen en activiteiten, kunt u dergelijke corruptierisico’s onvoldoende herkennen en mitigeren.

Toenemende juridische en maatschappelijke eisen

Tegelijkertijd komen in Nederland gevestigde bedrijven die internationaal opereren steeds vaker in de knel door risico’s op corruptie en omkoping. Strafwetgeving en -regelgeving worden strenger, autoriteiten werken internationaal beter samen en boetes worden hoger, zelfs voor individuele bestuurders en verantwoordelijken. In een globaliserende wereld is reputatieschade als gevolg van dergelijke interventies niet te voorkomen. Nieuws over misstanden en schandalen verspreidt zich snel en er zijn hogere maatschappelijke normen als het gaat om duurzaamheid en gedrag. Volgens onderzoek van de OESO onder publieke en private bedrijven die een Anti-Bribery & Corruption (ABC)-programma hebben opgezet, geeft bijna 90% aan dat zij dat doen om reputatieschade te voorkomen. Ruim 80% van de bedrijven wil daarmee vervolging voorkomen. 

Het belang van een ABC-programma

Wet- en regelgeving op het gebied van omkoping en corruptie ontwikkelt zich echter steeds meer richting een preventief raamwerk: er kan van vervolging worden afgezien wanneer een bedrijf kan aantonen dat het voldoende heeft gedaan om corruptie en omkoping te voorkomen. Een dergelijke preventieve aanpak, waarbij corruptierisico’s actief worden geïdentificeerd en opgevolgd, maakt uw organisatie bestendig tegen integriteitsrisico’s, ongeacht in welke markt en in welk werelddeel u actief bent. Bedrijven die een ABC-programma opstellen, zijn op de hoogte van de risico’s in het buitenland en brengen hun internationale activiteiten in lijn met een vastgestelde ethische standaard voor de gehele organisatie.

De anticorruptie-expertise van KPMG

KPMG biedt essentiële ondersteuning voor het beheersen van risico’s met betrekking tot wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de US FCPA, de UK Bribery Act en Nederlandse wetgeving. Dankzij een internationaal netwerk van anticorruptie-experts kunnen wij advies geven over risico’s in elk land, elke regio en elke sector waar uw organisatie zaken doet. Onze methodologie houdt rekening met zowel de harde (regels en procedures) als de zachte (gedrag) kanten van detectie, respons en preventie met betrekking tot ABC. De risico’s en gevolgen van onvoldoende naleving van anticorruptiewetgeving en -regelgeving, zoals boetes, sancties, civiele aansprakelijkheid, en reputatieschade kunnen door het tijdig en doordacht inzetten van deze dienstverlening worden teruggebracht.

Een passend ABC-programma

De dienstverlening van KPMG biedt ondersteuning bij belangrijke bedrijfsveranderingen, zoals fusies en acquisities. Daarnaast zijn er doorlopende preventieve onderdelen van een ABC-programma, zoals:

  • Pre- & Post-Acquisition Due Diligence

De acquisitie van een onderneming kan voor uw organisatie significante corruptierisico’s met zich meebrengen. Naleving van wetgeving als de US FCPA stelt dan ook strikte eisen aan de manier waarop dergelijke acquisities tegen het licht worden gehouden. KPMG biedt organisaties pre- & post-acquisition due diligence op de beoogde overnamepartij om ABC-risico’s te identificeren en te mitigeren.

  • ABC Audit

KPMG ondersteunt organisaties middels een review om potentiële non-compliance met ABC-wetgeving en -regelgeving te identificeren. Hierbij helpt KPMG bedrijven bij het uitvoeren van vervolgonderzoeken en het nemen van effectieve maatregelen.

  • ABC Third-Party Review

Organisaties kunnen worden ondersteund met het beoordelen van hun compliancebeleid met betrekking tot derde partijen, om zo een duidelijke strategie te vormen voor de selectie van derde partijen. Wij gebruiken hiervoor specifieke analyses, zoals transactiemonitoring op belangrijke risicoaspecten zoals sales-agenten, douane en logistiek, vergunningen, of advieskosten in verschillende regio’s en landen.

  • ABC Risk Assessment & Compliance Framework

KPMG ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van ABC compliance frameworks. Deze dienstverlening is aangepast naar de specifieke behoeften van uw organisatie door direct aan te sluiten bij de praktijk en tegelijkertijd te helpen zorgen voor naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving. Het startpunt voor het ontwerp en de implementatie van ieder ABC compliance framework is het uitvoeren van een ABC risk assessment. KPMG heeft uitgebreide kennis in huis voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit specifiek risk assessment.

  • ABC Compliance Maturity Assessment / Benchmarking

Door de jaren heen heeft KPMG uitgebreide kennis en expertise opgedaan in wereldwijde ABC compliance frameworks, evenals bij lokale ondernemingen in verschillende landen en sectoren. Wij bundelen deze kennis in uw voordeel door uw organisatie te vergelijken met soortgelijke bedrijven in uw sector, om zo verschillen en kansen te identificeren met betrekking tot uw ABC compliance framework.

  • ABC Training & Workshops

KPMG biedt trainingen en workshops op het gebied van ABC, met inbegrip van relevante wet- en regelgeving, en relevant beleid en procedures voor het identificeren en mitigeren van corruptierisico’s. 

Waarom KPMG

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en response op fraude, misbruik en vormen van wangedrag.

Ons team bestaat uit ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Meer informatie? Neem contact op met onze specialist

Services