Paul Hulshof

Partner Forensic

KPMG Nederland

Paul heeft 17 jaar ervaring en is binnen KPMG Nederland aanspreekpunt voor de onderzoeks- en adviesdienstverlening op het gebied van cultuur en gedrag in relatie tot integriteit, veiligheid, omgangsvormen, compliance, cyber security en andere vormen van risicobeheersing. Daarnaast is hij leidinggevende binnen het Integrity, Governance & Compliance team dat bestaat uit zo’n 20 adviseurs. Paul heeft een achtergrond in Criminologie, Rechten en Security Management en werkt sinds 2012 bij KPMG. Daarvoor was hij als onafhankelijk onderzoeker/adviseur werkzaam bij een adviesbureau voor veiligheidsvraagstukken in met name de (semi-)publieke sector.

  • Adviesdiensten
  • Forensische accountancy
  • Innovatie
  • Innovatiecultuur en -gedrag
  • Megatrends
  • Onderzoeken
  • Risicoadvisering
  • Risicomanagement
  • Sociale waarden en gedragingen
  • Vertrouwen, integriteit en transparantie

Voor vragen of meer informatie