Paul Hulshof

Director Forensic

KPMG Nederland

Paul heeft 17 jaar ervaring en is binnen KPMG Nederland aanspreekpunt voor de onderzoeks- en adviesdienstverlening op het gebied van cultuur en gedrag in relatie tot integriteit, veiligheid, omgangsvormen, compliance, cyber security en andere vormen van risicobeheersing. Daarnaast is hij leidinggevende binnen het Integrity, Governance & Compliance team dat bestaat uit zo’n 20 adviseurs. Paul heeft een achtergrond in Criminologie, Rechten en Security Management en werkt sinds 2012 bij KPMG. Daarvoor was hij als onafhankelijk onderzoeker/adviseur werkzaam bij een adviesbureau voor veiligheidsvraagstukken in met name de (semi-)publieke sector.

Expertisegebieden

Paul heeft onder meer veel ervaring met vraagstukken op het gebied van gedragonderzoek, integriteit, veiligheid, omgangsvormen, cultuurmetingen, security awareness, trainingen, creëren bewustwording en compliance.