Het bestrijden van financieel-economische criminaliteit (FEC) is door toenemende regeldruk, snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en steeds veranderende modus operandi van criminelen geen taak meer die toebehoort aan één team binnen uw organisatie. De bestrijding van FEC zoals fraude, corruptie, witwassen, terrorismefinanciering en overtredingen van wet- en regelgeving op het gebied van sancties en economische mededinging, is onlosmakelijk verbonden met het verkrijgen en analyseren van data. Door middel van een datagedreven aanpak kan FEC efficiënt en effectief worden bestreden.

Identificeren van financieel-economische criminaliteit

Door een risicoanalyse op te stellen waarin uw organisatie doorlopend risico’s die samenhangen met FEC identificeert, detecteert en daar gepast op reageert, wint uw organisatie niet alleen het vertrouwen van de toezichthouder, maar ook dat van de maatschappij als geheel. Effectieve bestrijding van FEC vereist een organisatiebrede aanpak waarin verschillende afdelingen en professionals met elkaar samenwerken.

Binnen KPMG werken professionals vanuit verschillende disciplines (inter)nationaal samen om klanten te ondersteunen in de bestrijding van FEC. Dit proces start vaak met het inzichtelijk maken waar uw organisatie is blootgesteld aan integriteitsrisico’s. Dit kan door middel van het uitvoeren van de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) waarin risico’s en beheersingsmaatregelen worden geïdentificeerd en beoordeeld. Onze professionals kunnen u adviseren welke beheersingsmaatregelen passend zijn voor de specifieke situatie waarin uw organisatie opereert. 

Experts op het gebied van forensische vraagstukken

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en response bij fraude, misbruik en vormen van wangedrag.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Neem contact op met onze specialisten

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)