Financial Economic Crime (FEC) is een belangrijk, maar ook een zeer complex compliancethema voor financiële instellingen. Onder FEC vallen de bestrijding van witwassen (Anti-Money Laundering (AML)) en terrorismefinanciering (Counter Terrorist Financing (CTF)) en sanctiewetgeving. Het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering en het voldoen aan de sanctiewetgeving heeft een hoge prioriteit voor toezichthouders en zij stellen dan ook steeds hogere eisen aan de onder toezicht staande instellingen. Voor toezichthouders en opsporingsdiensten is dit namelijk een belangrijk middel tegen witwassen, terrorisme, en andere vormen van criminaliteit. 

Alles raakt technologie

FEC-processen zoals transactiemonitoring, client screening, transactiefiltering en client due diligence zijn tegenwoordig ondenkbaar zonder het gebruik van technologie. Het implementeren van nieuwe en het onderhouden van bestaande FEC-processen vergt echter kennis en ervaring met betrekking tot zowel wet- en regelgeving als de technologische (on)mogelijkheden.

Wij zien dat financiële instellingen moeite hebben met een effectieve en efficiënte implementatie van FEC-processen vanwege de complexe wet- en regelgeving, de druk van toezichthouders, de aanwezigheid van legacy-systemen en het vinden van de juiste kennis en ervaring in de teams. Technologie kan hierbij helpen, mits deze goed is ingericht.

De kansen van FEC-technologie

FEC-technologie is onmisbaar in het voeren van een integere bedrijfsvoering en het beheersen van risico’s met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering en sancties. FEC-technologie, zoals transactiemonitoring, biedt kansen om op een efficiënte en effectieve manier te voldoen aan wet- en regelgeving alsmede om integriteitsrisico’s op geautomatiseerde wijze in het zicht te houden. Met een sterke technische fundering is het mogelijk om meer datagedreven beslissingen te nemen en de risico’s beter in kaart te brengen. Daardoor kunnen medewerkers zich beter richten op het onderzoeken van werkelijk risicovol gedrag in plaats van bezig te zijn met nauwelijks interessante meldingen uit een systeem. Daarbovenop kan het inzetten van moderne technieken zoals machine learning uw organisatie in staat stellen om witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van criminaliteit nog efficiënter en effectiever te detecteren. 

Een ervaren team

Wij zien dat het inrichten, verbeteren en innoveren met transactiemonitoring, sanctiescreening en customer due diligence een uitdaging is. Tegelijkertijd zien wij de potentie van de juiste techniek op de juiste plaats. Wij ondersteunen financiële instellingen al geruime tijd succesvol met onder andere de volgende uitdagingen:

  • vendor-selectie, implementatie- en innovatietrajecten voor nieuwe FEC-technologie zoals een nieuw systeem voor transactiemonitoring, sanctiescreening en customer due diligence;
  • het onafhankelijk testen van uw FEC-technologiesystemen door middel van modelvalidatie en het evalueren van de efficiency en effectiviteit;
  • het bieden van ondersteuning bij herstel- en verbetertrajecten met betrekking tot FEC-technologie naar aanleiding van aanwijzingen van de toezichthouder, zoals DNB of AFM.

Waarom KPMG

Ons team omvat ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat.

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten gerelateerd aan fraudepreventie, fraudedetectie en frauderespons. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Services