Leonie Stolk

Partner

KPMG Nederland

Leonie leidt de Nederlandse Forensic Dispute Advisory praktijk en ondersteunt cliënten bij de financiële aspecten van een geschil, binnen verschillende sectoren en jurisdicties. Leonie is Register Accountant en gecertificeerd gerechtelijk deskundige.

“Uit ervaring weet ik dat geschillen veel tijd van het management vergen en de continuïteit en reputatie van een bedrijf kunnen schaden. Onafhankelijke en objectieve feitencomplexen en financiële analyses kunnen het verschil maken bij het beslechten van een geschil. Wij zetten ons in om u in staat te stellen op basis van de feiten betere besluiten te nemen ten aanzien van geschillen, claims en gerechtelijke procedures.”
Neem voor vragen gerust contact op, ik denk graag met u mee.

  • Dispute advisory Forensische accountancy Feitenonderzoeken

  • Fraudeonderzoeken Schadeberekeningen Gerechtelijk deskundige

  • Partij deskundige Frauderisico analyses Frauderisico advisering

  • E-Discovery Forensic analytics Projectmanagement

  • Detacheringsopdrachten Auditondersteuning (COS 240/250)

Voor vragen of meer informatie