Integriteitsschendingen komen in vele gedaanten voor: fraude, ongewenst gedrag, belangenverstrengeling, enzovoorts. Met de hoeveelheid aan beschikbare data en digitale mogelijkheden, wordt ook de aard van incidenten steeds complexer. Met nog zo veel andere prioriteiten op de agenda is het lastig om incidenten tijdig en voldoende zorgvuldig te onderzoeken. Door hier niet tijdig op te reageren, verspreidt het ongewenste gedrag zich mogelijk breder binnen de organisatie of stijgt de impact van de fraude, omdat daders zich onschendbaar wanen. Co-sourcing van onderzoekswerkzaamheden stelt u in staat om op ad-hoc- of periodieke basis de forensische ondersteuning te krijgen die u nodig hebt van uw vertrouwde samenwerkingspartner op onderzoeksgebied.

Forensische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt

Met co-sourcing verrijkt u uw interne onderzoekscapaciteit met de kennis en ervaring van onze forensisch experts. Uw behoefte is daarin leidend; wij kunnen een geheel feitenonderzoek voor u uitvoeren, maar ook specifieke kennis toevoegen aan het onderzoeksteam dat onder uw aansturing het onderzoek uitvoert. Voorafgaand aan de samenwerking worden zaken als de te hanteren onderzoeksmethode en werkafspraken in afstemming met u bepaald. Dit zorgt ervoor dat we wanneer het nodig is snel kunnen schakelen en ‘on demand’ beschikbaar zijn om u te ondersteunen bij het onderzoeken van kleine of grote fraude-incidenten.

Snelle inzichten in gedegen onderzoekresultaten

Wij kunnen op uw interne onderzoeksmethodiek aansluiten om op pragmatische wijze invulling te geven aan uw ad-hocverzoeken. Tevens is het mogelijk dat onze standaardonderzoeksmethodiek als basis fungeert en wordt aangepast om aan te sluiten bij uw manier van onderzoeken. Deze standaardwerkwijze omvat vier hoofdfasen:

Focus – KPMG begint, voor het uitvoeren van een onafhankelijk en objectief onderzoek, met het betrekken van deskundigen en het formuleren van de juiste vragen.

Gather – KPMG stelt de onderzoeksdataset op, op basis van benodigde bronnen binnen en eventueel buiten uw organisatie.

Analyse – Om de nodige scherpte te realiseren maakt KPMG gebruik van een wereldwijd multidisciplinair team van experts en innovatieve tooling om de analysewerkzaamheden uit te voeren. De mate van diepgang van de benodigde analyse is altijd afhankelijk van het vraagstuk.

Report – KPMG rapporteert objectief en onafhankelijk als het onderzoek onder onze regie heeft plaatsgevonden. In een co-sourcingsamenwerking ondersteunt KPMG desgewenst in het interne rapportageproces.

Onze inzet stelt u in staat om uw interne onderzoeksteam te verrijken met de kennis en ervaring van onze forensisch experts. Forensische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt, ingericht op uw specifieke behoefte.

Direct toegang tot forensisch specialisten

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en respons op fraude, misbruik en vormen van wangedrag.

Ons team omvat ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Contact

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)