Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van fraude en andere incidenten. Hoewel de grote en impactvolle praktijkvoorbeelden die in de krant staan soms ver weg lijken, kunnen incidenten binnen iedere organisatie voorkomen en verschillende vormen aannemen. Denk hierbij aan het onttrekken van waarden uit uw organisatie, frauduleuze financiële verslaggeving, informatielekken, integriteitsschendingen, machtsmisbruik of disputen over afspraken en de interpretatie van contracten. Zelfs een ogenschijnlijk klein incident kan al grote gevolgen hebben voor uw organisatie, als gevolg van reputatieschade door negatieve media-aandacht, een vertrouwensbreuk met share- en stakeholders en tijd die het van het management vraagt een dergelijk incident te managen in plaats van het uitvoeren van de overeengekomen businessplannen. Wat doet u als u kennisneemt van een incident of bepaalde ongewenste signalen in uw organisatie? 

Deskundig en objectief inzicht helpt u om tijdig te reageren, de juiste vervolgstappen te nemen en inzicht te verkrijgen in hoe risico’s in de toekomst gemitigeerd kunnen worden. Door snel te handelen beperkt u de financiële en niet-financiële gevolgen van incidenten. Een gedegen onderzoek naar de fraude of incidenten kan u hierbij helpen.

Ons team geeft u op onpartijdige wijze inzicht in de feiten om uw vraagstuk adequaat te kunnen beantwoorden en zo nodig verantwoording te kunnen afleggen.

Om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden, hebben wij ervaren professionals vanuit diverse disciplines zoals accountancy, bedrijfskunde, rechten, data analytics en criminologie. Op basis van uw vraagstuk stellen wij een deskundig team samen, waarbij wij ons laten ondersteunen door geavanceerde methodes en instrumenten en de nieuwste technieken.

KPMG Forensic telt in Nederland 75 professionals en bestaat sinds 1993. Wij als team zijn intrinsiek gemotiveerd om onze klanten te helpen in het doen van het juiste en hechten waarde aan het leveren van de hoogste kwaliteit. Wij hebben een sterk wereldwijd Forensic-netwerk van 3.500 professionals. Gezamenlijk bieden wij onze dienstverlening aan in de ongeveer 150 landen waarin KPMG actief is. 

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)