De impact van cyberincidenten is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en wordt daarom regelmatig in de media breed uitgemeten. Als een incident wordt geconstateerd, is het belangrijk om snel en adequaat te handelen om de gevolgen voor het bedrijf zo veel mogelijk te beperken. Een cyberincident kan elke organisatie treffen, klein of groot, en een aanzienlijke impact hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Reageren op cyberincidenten

De 'Incident Ready' cyberresponsaanpak van KPMG is ontworpen om organisaties te helpen snel en effectief te reageren op cyberincidenten. Onze aanpak sluit nauw aan bij de NIST 800-61-standaard en omvat vier belangrijke stadia: Prepare, Find, Fix en Close. Wij bieden advies- en incidentmanagementdiensten zowel aan de C-suite als aan de operationele teams gedurende het hele proces, met activiteiten variërend van voorbereiding op mogelijke incidenten tot het afronden van het incident met een rapport en inzichten voor de toekomst. Onze bewezen aanpak wordt meermaals toegepast, en we bieden verschillende diensten aan voor alle fasen van de incidentrespons.

Bekijk onze dienstverlening hieronder en neem contact op met onze experts voor meer informatie of directe ondersteuning.

Incident Response en Recovery Services

Vaak zijn verschillende instanties betrokken bij een cybersecurity-incident; deze hebben recht op inzicht in het incident. Een voorbeeld is het College Bescherming Persoonsgegevens dat toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens om de naleving te waarborgen van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

Wij kunnen ondersteunen met een root-cause-analyse op de aspecten ‘mens’, ‘proces’ en ‘technologie’ en vaststellen wat het cybersecurity-incident mogelijk heeft gemaakt.

Elk cybersecurity-incident betekent ook een kans om soortgelijke incidenten te voorkomen. Wij bieden een cybersecurity routekaart en -verbeterplan waarmee adequate verbeteractiviteiten kunnen worden uitgevoerd om je cybersecurityhouding te verbeteren. Deze zijn niet beperkt tot technische veranderingen, maar omvatten elementen op het gebied van governance, mensen en processen.

Onze Incident Response TOM-oplossing is ontworpen om je organisatie beter voor te bereiden op mogelijke cyberaanvallen door noodzakelijke veranderingen aan te brengen in je huidige bedrijfsmodel. Dit omvat het ontwikkelen van een plan om snel en effectief te reageren op incidenten en de gevolgen voor je bedrijf te beperken.

Met TOM krijg je een duidelijk stappenplan om middelen beter toe te wijzen en processen voor incidentrespons te optimaliseren, wat kan helpen de impact van aanvallen te minimaliseren en de hersteltijd te verkorten. Onze oplossing op maat is ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van je organisatie en om een cultuur van verandering en samenwerking op te bouwen, waardoor je team met vertrouwen op incidenten kan reageren.

Effectieve incidentrespons is voor organisaties essentieel om de impact van potentiële cyberdreigingen te minimaliseren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Runbooks dienen als leidraad voor incidentrespons-teams, met een gestandaardiseerde set procedures die gevolgd moeten worden in het geval van een incident. Door goed ontworpen runbooks te hebben voor verschillende bedreigingsscenario's, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun incidentresponsprocedures in overeenstemming zijn met industriële normen en best practices. KPMG biedt beoordelingen van bestaande cybersecurity-runbooks en hulp bij het maken van nieuwe runbooks die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en bedreigingen waarmee je organisatie wordt geconfronteerd.

Om een cybersecurity-incident succesvol te beheersen, is het noodzakelijk precies te weten in welk stadium het incident zich op dat moment bevindt en welke acties in de verschillende stadia moeten worden ondernomen.

Wij hebben ervaring met het beheersen van complexe cybersecurity-incidenten vanaf de eerste inbreuk totdat het incident is opgelost en er verbeteringen zijn aangebracht in het IT-landschap. Dit omvat ook technische ondersteuning.

Nadat je bedrijfskritieke systemen zijn hersteld en het incident onder controle is, voeren we een feitelijk onderzoek uit naar de tijdlijn, de omvang en de hoofdoorzaak van een cyberincident. Na het verkrijgen van de eerste inzichten gaan we verder met aanvullende diepgaande analyses op basis van jouw wensen.

Afhankelijk van de doelgroep kan de simulatievorm variëren van een table-top format gebaseerd op een fictief scenario tot een aangepast en gecontextualiseerd real-life scenario dat uw eigen infrastructuur en kroonjuwelen treft met 'echte malware' en waarbij alle betrokken teams in uw organisatie worden betrokken en uw specifieke procedures voor crisisbeheersing worden getest.

Tijdens de simulatie vinden verschillende gebeurtenissen en incidenten plaats. Beslissingen van de deelnemers bepalen de richting waarin de crisis zich ontwikkelt.

Voor elk incident dat je organisatie kan treffen, is oefenen een effectieve manier om goed voorbereid te zijn. Met onze realistische cybercrisistrainingen worden zowel je IT-leiding als operationele medewerkers/eerstehulpverleners geconfronteerd met een gesimuleerd incident en leren ze hoe ze moeten reageren op cyberdreigingen.

Wij bieden een divers scala aan cybertrainingen, gericht op zowel operationeel als strategisch niveau. Onze trainingsscenario's kunnen op maat worden gemaakt voor jouw specifieke eisen.

Neem contact met ons op