Heleen Hoynck Van Papendrecht

Partner Forensic

KPMG Nederland

Heleen is sinds 2009 actief als onderzoeker in het team Forensic & Integrity. Vanuit haar achtergrond als Forensisch Psycholoog ondersteunt zij cliënten in vraagstukken ten aanzien van ongewenst gedrag op de werkvloer. Zij doet onderzoek naar het ontstaan en voortbestaan van integriteitschendingen en formuleert aanbevelingen hoe risico op herhaling in de toekomst te mitigeren. Deze onderzoeken vinden plaats binnen de (semi-)publieke sector, financiële sector en corporate sector.

Heleen heeft op het gebied van ongewenste omgangsvormen onderzoek onder meer veel ervaring met vraagstukken op het gebied van (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en het duiden van een gepercipieerde angstcultuur binnen teams of organisaties.

  • Cultuur assessments; Cultuuronderzoeken; E-Discovery

  • Gedragsonderzoeken; Feitenonderzoeken; Frauderisico analyses

  • Frauderisico advisering; Forensic analytics; Projectmanagement

  • Detacheringsopdrachten

Voor vragen of meer informatie