Nicole van Klooster

Senior manager Risk & Regulatory, Forensic

KPMG Nederland

Nicole werkt sinds mei 2011 bij KPMG Forensic en is een ervaren manager op het gebied van forensische dienstverlening. Zij heeft jarenlange ervaring met de uitvoering van complexe en hoog risico opdrachten waaronder (persoonsgerichte) feitenonderzoeken, frauderisicoanalyses en remediation-trajecten. Veelal is bij dergelijke opdrachten de tijdsdruk hoog en zijn de belangen van de diverse betrokken partijen groot. Nicole heeft dergelijke opdrachten uitgevoerd voor klanten in diverse sectoren.

Nicole is registeraccountant.

Expertisegebieden

Feitenonderzoeken, forensische accountancy, forensic analytics, fraudeonderzoeken, (fraude)risicomanagement.