Katja den Bieman

Senior manager Risk & Regulatory , Forensic

KPMG Nederland

Katja is bij KPMG begonnen in 2013 en is actief als onderzoeker in het Forensic-team. Zij heeft jarenlange ervaring opgedaan op het gebied van feitenonderzoeken naar processen, gedrag en financiële administraties. Daarnaast voert Katja veelvuldig (datagedreven) frauderisicoanalyses uit. Zij gebruikt waar mogelijk gedigitaliseerde analyses in haar opdrachten. Katja is werkzaam in de financiële sector, (semi-)publieke sector en corporate sector.

Katja is Register Accountant.

 

Expertisegebieden

Feitenonderzoeken, gedragsonderzoeken, interne onderzoeken, (datagedreven) fraudeonderzoeken, gedigitaliseerde analyses, frauderisicoanalyses, frauderisicoadvisering, fraudepreventie, eDiscovery, projectmanagement.