Katja den Bieman

Director Risk & Regulatory , Forensic

KPMG Nederland

Katja is bij KPMG begonnen in 2013 en is actief als onderzoeker in het Forensic-team. Zij heeft jarenlange ervaring opgedaan op het gebied van feitenonderzoeken naar processen, gedrag en financiële administraties. Daarnaast voert Katja veelvuldig frauderisicomanagement opdrachten uit, waaronder (datagedreven) frauderisicoanalyses uit. Zij gebruikt waar mogelijk gedigitaliseerde analyses in haar opdrachten. Zij is Register Accountant.

  • Feitenonderzoeken

  • gedragsonderzoeken

  • interne onderzoeken

  • (datagedreven) fraudeonderzoeken

  • gedigitaliseerde analyses

Voor vragen of meer informatie