De cultuur en integriteit van een organisatie blijken vaak de sleutel tot succes. Cultuur beïnvloedt gedrag, medewerkersbetrokkenheid, innovatie en risicobewustzijn en draagt hiermee bij aan het halen van de strategische doelstellingen van uw organisatie.

Integriteit binnen organisaties krijgt steeds meer (publieke) aandacht. Organisaties zijn daarnaast vaker expliciet in het nastreven van een integere organisatie. Dit betekent dat organisaties meer behoefte hebben aan inzicht in hoe integer hun organisatie is en welke risico’s zij hierbij lopen: wat bedreigt de integriteit van de organisatie? Denk hierbij aan risico’s ten aanzien van fraude en corruptie, diefstal, informatielekken, of mogelijke risico’s die voortvloeien uit veranderende omstandigheden waar de organisatie nog niet bekend mee is. 

Week of Integrity

KPMG is trotse partner van de Week van de Integriteit

Voorkomen van financiële en reputatieschade door integriteitsrisico’s

De praktijk wijst uit dat zelfs geringe risico’s zich kunnen ontplooien tot onwenselijke situaties met aanzienlijke financiële en reputatieschade. Deze schade heeft nog vaak een langdurige impact op de financiële gezondheid van een organisatie. Voorkomen is daarom beter dan genezen. Het is derhalve van belang om proactief en doeltreffend aan de slag te gaan met het onderkennen van het integriteitsniveau binnen uw organisatie en eventuele integriteitsrisico’s te beperken tot een voor u aanvaardbaar niveau. Weloverwogen integriteitsrisicomanagement speelt hierin een belangrijke rol.

Soft controls van een integere organisatie

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek van KPMG naar 150 integriteitsschendingen binnen organisaties toont aan dat er acht cultuurdimensies (ook wel soft controls) van een integere organisatie zijn: Helderheid, Voorbeeldgedrag, Betrokkenheid, Uitvoerbaarheid, Transparantie, Bespreekbaarheid, Aanspreekbaarheid en Handhaving. Hoe meer deze kenmerken aanwezig zijn binnen een organisatie, hoe groter de kans op integer gedrag en hoe kleiner de kans op integriteitsschendingen. 

Cultuurmodel

De hierboven genoemde cultuurdimensies vormen de basis van onze dienstverlening op het gebied van integriteit, cultuur en risicomanagement.

Ondersteuning op integriteitsrisico’s

Ons team geeft u doeltreffende en adequate ondersteuning om de risico’s inzichtelijk te maken en uw grip op uw organisatie te herstellen of te versterken waar nodig.

Om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden, hebben wij ervaren professionals vanuit diverse disciplines zoals accountancy, bedrijfskunde, rechten, data analytics, psychologie en criminologie. Op basis van uw vraagstuk stellen wij een deskundig team samen, waarbij wij ons laten ondersteunen door beproefde en geavanceerde methodes en instrumenten en de nieuwste technieken. 

KPMG Forensic telt in Nederland 75 professionals en bestaat sinds 1993. Als team zijn wij intrinsiek gemotiveerd om onze klanten te helpen in het doen van het juiste en wij hechten waarde aan het leveren van de hoogste kwaliteit. Wij hebben een sterk wereldwijd Forensic-netwerk van 3.500 professionals. Gezamenlijk bieden wij onze dienstverlening aan in de ongeveer 150 landen waarin KPMG actief is. 

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)