Fraude is een onzichtbare vijand met grote impact. Jaarlijks worden vele organisaties het slachtoffer van fraude en verliezen zij soms grote sommen geld. De Amerikaanse Association of Certified Fraud Examiners raamt deze kosten op 3,6 miljard euro. Aangezien niet alle fraudeurs betrapt worden op hun acties is de daadwerkelijke omvang moeilijk exact vast te stellen.

Het is essentieel  om eventuele fraude vroegtijdig te signaleren en zodoende de financiële impact van de fraude zo beperkt mogelijk te houden. Het implementeren van effectieve fraudecontroles is niet eenvoudig. Complexe bedrijfsprocessen en organisatiestructuren vereisen grondige analyses en ervaring met het herkennen van fraudepatronen. 

Datagedreven fraudedetectie efficiënter en effectiever

Fraude kan aan het licht komen door bijvoorbeeld klokkenluiders, tips of het uitvoeren van incidentele controles. Maar bij deze aanpak blijft de kans groot dat fraude buiten het zicht blijft. Datagedreven detectie van fraude biedt echter een veel grotere kans om eventuele fraude daadwerkelijk te signaleren, omdat (vrijwel) alle relevante transacties en handelingen uit verschillende bronnen geanalyseerd kunnen worden. Behalve effectiever is het meestal ook nauwkeuriger en efficiënter. Tevens geeft het de organisatie de mogelijkheid om snel over te schakelen van preventief naar detectief en vervolgens voorspellend naarmate er meer geautomatiseerd wordt. Dit alles met het uiteindelijke doel om kostenefficiënt fraude aan het licht te brengen en waar mogelijk verduisterde middelen ook terug te vorderen.

Fraude detecteren in grote en complexe data

Bedrijven hebben dagelijks te maken met grote hoeveelheden data binnen verschillende afdelingen, die op hun beurt weer gebruikmaken van verschillende applicaties, netwerken en IT-systemen. Het is essentieel om een datagedreven fraudedetectie goed af te stemmen op de inrichting van uw organisatie.

Het aan elkaar koppelen van uw interne systemen en het opnemen van gegevens uit andere (openbare) bronnen, draagt hieraan bij. Op basis hiervan kunnen er steeds meer geavanceerde detectiemethoden worden toegepast. Afhankelijk van de volwassenheid van uw organisatie kan dit variëren van vooraf gedefinieerde controles, dashboards en heat maps, tot zelflerende fraudedetectiealgoritmen.

Proactieve én reactieve forensische data-analyse

Aan de hand van de gefaseerde aanpak, zoals hieronder weergegeven, biedt KPMG proactieve forensische data-analyse.

Infographic

Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende relevante processen in uw bedrijf om de belangrijkste risico's binnen uw organisatie te identificeren. Wij verzamelen uw data op een centrale plek om effectieve analyses mogelijk te maken en een compleet overzicht voor u te creëren. Daarnaast beschikt KPMG over een arsenaal aan standaardanalyses op het gebied van fraude door meer dan 25 jaar ervaring met het doen van onderzoek naar fraude.

Tevens helpt KPMG u bij het snel en effectief reageren op fraude, wat in dergelijke situaties van cruciaal belang is. Dit doen wij middels state-of-the-art forensische data-analysetechnologie en met een ervaren team van professionals.

Waarom KPMG?

Ons team omvat ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat.

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten gerelateerd aan fraudepreventie, fraudedetectie en frauderespons. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe casuïstiek. 

Neem contact op met onze forensisch specialisten

Services