Fraude en wangedrag hebben een steeds grotere impact op onze samenleving en vormen tevens een doorlopend risico voor veel organisaties. Het niet effectief beheersen van risico’s rondom fraude en wangedrag kan leiden tot aanzienlijke financiële en reputatieschade. Dit kan zelfs persoonlijke en strafrechtelijke gevolgen hebben voor bestuurders en medewerkers. Het is mede daarom van belang om als organisatie een proactieve en doeltreffende aanpak te hebben om frauderisico’s te beperken tot een voor uw organisatie aanvaardbaar niveau. Een weloverwogen ingericht frauderisicomanagement is hiervoor een zeer effectief instrument.

Beperken frauderisico’s tot een aanvaardbaar niveau

Middels een bewezen en wereldwijd ingezette methodologie ondersteunen wij organisaties met vraagstukken rondom de preventie, detectie en respons ten aanzien van fraude en wangedrag. Wij brengen een toonaangevende aanpak in, gebaseerd op nationale en internationale  praktijkervaring vanuit ons KPMG-netwerk.

Centraal in de aanpak staat het samen met organisaties ontwikkelen én implementeren van beleid, waarbij we de belangrijkste risico’s in kaart brengen en een raamwerk creëren om fraude en fraudesignalen te herkennen en hier snel en adequaat op te reageren.

Omdat het reeds ingerichte frauderisicomanagement van uw organisatie zorgt voor specifieke behoeften door bijvoorbeeld het bestaande volwassenheidsniveau, hangt onze aanpak af van uw behoeften. We analyseren samen met u waar uw behoeften liggen. Dit kan bijvoorbeeld een inschatting van uw frauderisico’s zijn of een forensische data-analyse, maar ook ondersteuning bij het invoeren van nieuw fraudebeleid. Wij leveren regelmatig dienstverlening gericht op:

  • volwassenheidsanalyses van het huidige frauderisicomanagement in organisaties;
  • (gedetailleerde) frauderisicoanalyses;
  • trainingen en workshops met als onderwerpen fraude en ‘soft controls’;
  • proactieve en retrospectieve forensische data-analyses; en
  • volledige frauderisicomanagement-implementaties.

Experts op het gebied van frauderisicomanagement

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en respons op fraude, misbruik en vormen van wangedrag.

Ons team omvat ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Neem contact op met onze forensisch specialisten

Services