De zorgmarkt beweegt in hoog tempo naar een informatie gedreven sector. Technologie wordt gezien als het antwoord op verschillende uitdagingen. Vier megatrends versterken de noodzaak voor innovatie en vernieuwing.

  • Digitale technologie zorgt voor een nieuwe wijze van zorgaanbod- en consumptie. Burgers zijn de aanjagers van de verandering.
  • Demografische veranderingen: stijging van zorgkosten.
  • Een succesvolle digitale strategie drijft de digitale transformatie van het ziekenhuis. Digitaal werken wordt de nieuwe standaard, ‘what can be digital, will be digital’.
  • Huidige focus van zorginstellingen is nog te veel intern gericht. De digitale strategie helpt bij het vormen van een visie op samenwerken en positioneren in de keten.

Zorgzaam onderweg naar 2040

De zorgsector moet transformeren om toekomstbestendig te worden. Het aantal zorgprofessionals neemt de komende jaren af, terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt. En het is de vraag of Nederland de almaar stijgende kosten van de zorg kan en wil dragen. Wat moet er veranderen en wat is er nodig om die veranderingen te realiseren?

In de publicatie ‘Wie doet het met wie, krapte vraagt creativiteit’ beantwoordt KPMG die vragen. Het jaar 2040 is als richtpunt genomen. Tegen die tijd is bij onveranderd beleid de zorgvraag met 34 procent gestegen en is het aantal professionals dat werkt in de zorg licht afgenomen (min 1 procent). Bevolkingsgroei en vergrijzing liggen aan die trends ten grondslag.

Deze zogeheten zorgkloof, het verschil tussen zorgvraag en -aanbod, is alleen te overbruggen door een fundamentele transformatie van de sector. Integratie van zorgaanbieders, digitalisering en een focus op preventie gaan daarbij hand in hand. Het resultaat van die transformatie is het leveren van beter passende zorg: zorg op de juiste plaats, waarbij mensen en middelen efficiënter worden ingezet dan nu.

Hoe krijgt Nederland dat voor elkaar? KPMG publiceert geregeld over deze vraag, gebaseerd op onze uitgebreide ervaring in en met de zorgsector. We verzamelen en bundelen best practices en stimuleren zo de samenwerking en uitwisseling van expertise tussen alle betrokkenen. Via onderstaande links krijgt u toegang tot onze publicaties.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.