KPMG is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar samenwerking rondom cross-sectorale digitale gegevensuitwisseling in opdracht van VWS, ICTU en RSO NL rondom cross-sectorale digitale gegevensuitwisseling. Dit onderzoek verschaft inzicht in de resultaten en de belangrijkste succes-en faalfactoren van de verschillende type samenwerkingsverbanden die werken aan de realisatie van cross-sectorale digitale gegevensuitwisseling (direct of indirect).

De resultaten van het onderzoek zijn vertaald in 5 aanbevelingen. Deze sluiten aan bij de opgave van het Integraal Zorg Akkoord (IZA):

  1. Zorg voor een vaste landingsplek voor cross-sectorale digitale gegevensuitwisseling. Dat draagt bij aan duidelijkheid hoe regionaal digitale gegevensuitwisseling wordt geïmplementeerd en geborgd.
  2. Zorg voor structurele landelijke financiering voor regionale implementatie van digitale gegevensuitwisseling. Structurele landelijke financiering, eventueel complementair aan bestaande financiering, onder voorwaarden om te sturen op de totstandkoming van een netwerk van regio organisaties voor gegevensuitwisseling.
  3. Zorg voor duidelijkheid en transparantie over de route voorwaarts van digitale gegevensuitwisseling. Maak duidelijk welke landelijke voorzieningen wanneer kunnen worden verwacht en welke ambities landelijk gelden.
  4. Maak snelle landelijke opschaling van succesvolle regionale innovaties mogelijk. Een landelijk dekkend netwerk van regio organisaties helpt bij het overnemen van succesvolle regionale initiatieven.
  5. Zorg voor duidelijkheid over schaal en wijze van samenwerking op alle onderwerpen: wie doet wat. Maak transparant welke onderwerpen waar op tafel liggen zodat er meer duidelijkheid komt over de verbanden per regio.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.