• 1000

Wie herkent ze niet: uitgebreide Excelsheets die binnen een organisatie van hand tot hand gaan. Deze manier van werken vergt van zorgprofessionals veel kostbare tijd en niet zelden gaat daarbij veel tijd verloren aan correcties en uitleg achteraf. Daarnaast leidt het af van de kernactiviteiten binnen uw organisatie. 

Van verantwoorden naar voorspellen

Met Continu in Control heeft u op ieder moment van de dag inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt en ziet u waar dient te worden ingegrepen. Effectieve IT-systemen en een overzichtelijk dashboard helpen u de beheersing vroeg, continu en IT driven te laten plaatsvinden. We zien al veel mooie voorbeelden van organisaties die door Continu in Control doorlopend inzicht hebben in de door henzelf in kaart gebrachte risico’s. Doordat zij die risico’s kunnen voorspellen, zijn zij in staat tijdig bij te sturen en komen ze minder vaak voor vervelende verrassingen te staan. Meer voorspellen en minder verantwoorden, dus.

Continu in control

KPMG helpt u bij het in control komen van uw organisatie en denkt mee waar het efficiënter kan. Dit doen we aan de hand van acht belangrijke thema’s:

 1. Continuous Monitoring en Auditing
  Wij ondersteunen u bij het verder optimaliseren van de continue monitoring van uw belangrijkste strategische en financiële thema’s. Inclusief het continu auditen vanuit zowel de interne als de externe accountant.
 2. Horizontaal Toezicht
  Wij hebben reeds veel zorginstellingen echt een stap verder gebracht met horizontaal toezicht. Focus op de juiste verantwoordelijkheden en inbedding in het IT systeem zijn daarbij key.
 3. Soft Controls
  Hard controls functioneren alleen in combinatie met de juiste cultuur en gedrag in de organisatie. Wij helpen organisaties inzicht te krijgen in haar soft controls door middel van ons wetenschappelijk model met acht elementen van soft controls.
 4. Assessment Governance
  Waar zou de toezichthouder wakker van moeten liggen? En welke onderwerpen met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving moet een zorginstelling geregeld hebben? Dit zijn vragen die wij beantwoorden in het governance assessment.
 5. Robotisering van processen
  Inmiddels hebben we ruime ervaringen bij grote en kleine zorginstellingen, waarbij we processen hebben geoptimaliseerd door middel van robotisering. Handmatige, routinematige handelingen worden overgenomen zodat er meer tijd en focus ontstaat op de echt belangrijke zaken.
 6. Datamodellen en managementinformatie
  De juiste managementinformatie is key in de sturing van de organisatie. Wij helpen u inzichtelijk te maken welke KPI’s het belangrijkst zijn en hoe u deze met behulp van de juiste datamodellen zo continu mogelijk uit de systemen kunt verkrijgen. 
 7. Inzicht in kostprijzen
  Op welke verrichtingen, of binnen welke afdelingen, worden positieve resultaten gehaald of juist geld verloren. Dit is essentiële informatie voor het maken van de juiste strategische keuzes. Wij helpen u dit inzicht te verwerven middels ondersteuning in de berekeningen, de juiste benchmarks en langs onze uitgebreide zorg specifieke ‘hypothesebomen’. 
 8. Internal auditservices
  Samen met u stellen we vast welke thema’s onderdeel zijn van het assessment. Na vaststelling beoordeelt KPMG de thema’s aan de hand van een gestandaardiseerd werkprogramma. We kijken hierbij naar de kwaliteit (voldoen ze aan de normen van o.a. IGJ en IGZ), de rechtmatigheid (voldoen ze aan de normen van NZa) en contractmanagement (naleving contract, afspraken met financiers). Uit de beoordeling rolt een score. Per thema geven we aanbevelingen om eventuele aandachtspunten te kunnen verhelpen. Zo heeft u continu én voorafgaand aan externe audits inzicht in de status van uw bedrijfsvoering en komt u niet voor verassingen te staan.

Waarom KPMG?

Van zorginstellingen wordt verwacht dat ze hun zaken goed op orde hebben. Denk aan de kwaliteit en innovatie van zorg en zaken op gebied van IT, maar ook op het gebied van productregistratie en het verantwoordingsproces dat daaraan gekoppeld is. Daarnaast dient u transparant en aantoonbaar in control te zijn. KPMG ondersteunt u hierbij met Continu in Control. Door betere controle ontstaat binnen uw organisatie meer ruimte om dát te doen waar het werkelijk om draait: het verlenen van zorg.

Met onze experts en de ‘Continu in Control aanpak’ heeft u de juiste sturing en controles geïmplementeerd binnen uw zorginstelling. Wij werken in multidisciplinaire teams en werken samen binnen ons wereldwijde netwerk, waarbij we voortdurend visies en best practices delen en methodologieën ontwikkelen. Onze kennis en expertise zetten we in voor verschillende partijen in de zorg. Denk aan zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, GGZ en de jeugdzorg. Wij bieden wij hen ondersteuning bij financiële en niet financiële verantwoording. Met VWS en toezichthouders werken we samen aan beleidsontwikkeling, -evaluatie en assurance verklaringen. Tot slot werken we voor de verzekeraars en banken. We bieden onder meer ondersteuning bij meer jaren contractering, financieringsvraagstukken en nieuwe bekostigingsvormen.

KPMG helpt zorgaanbieders binnen de adviestak ook bij strategieontwikkeling, portfoliomanagement, (digitale) transformaties en nieuwe leveringsmodellen, meerjaren contractering en (regionale) samenwerking. 

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.