• 1000

Hoe zorg je voor een betaalbare zorg van goede kwaliteit, met minder regel- en verantwoordingsdruk? KPMG werkt met zorgorganisaties aan het verbeteren van de kwaliteit, het verhogen van het werkplezier en het verlagen van het ziekteverzuim. Onze uitgangspunten: zet de cliënt en medewerker centraal, zorg voor een cultuur van vertrouwen waarin de kwaliteit gewaarborgd blijft, werk aan sterke interne sturing en ga uit van het gezonde verstand van de zorgprofessionals.

Voor goede zorg is ruimte nodig. Zorgprofessionals kunnen - samen met de cliënt - heel goed bepalen hoe die zorg eruit moet zien, wat er nodig en wat overbodig is. Nu worden zorgprofessionals gehinderd door interne en/of externe regels en procedures, die ervoor zorgen dat ze een groot deel van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Dit kan zorg professionals beperken om zorg op maat te leveren. 

Succesfactoren in het hart van (ont)regelen

Succesfactoren in het hart van (ont)regelen

Het begint met een heldere visie

De basis is een heldere visie op zorg. Vanuit die visie bepaalt de organisatie waar zij op stuurt, hoe processen eruit moeten zien, welke informatie nodig is om de kwaliteit van de zorg te beoordelen en te waarborgen én sturing te houden op het zorgproces. Bij het verminderen van het aantal (overbodige) regels en processen kan de organisatie eenvoudiger vaststellen of de zorg bijdraagt aan de visie. 

(Ont)regelen van zorg?

De motivatie van zorgprofessionals heeft de laatste jaren te lijden onder de regeldruk en reorganisaties. De werkdruk is hoog, net als het ziekteverzuim, dus overbelasting is een voortdurend gevaar. De professional heeft meer handelingsruimte nodig om te kunnen handelen vanuit de cliënt.

Dat betekent niet 'alle regels het raam uit'.  KPMG helpt organisaties bij het vaststellen van kaders en de gewenste regelruimte binnen processen en (interne) procedures; vanuit de visie kijken we samen naar de primaire en ondersteunende processen, welke wijzingen hierop gewenst zijn, welke afspraken daarbij horen en welke informatie moet worden vastgelegd. Wat blijkt? Soms zijn regels niet eenduidig en worden ze op vergelijkbare afdelingen verschillend geïnterpreteerd. Van andere procedures is niet duidelijk waar ze voor dienen. Dan worden procedures gevolgd en gegevens vastgelegd omdat dat al jaren wordt gedaan en niet duidelijk is wat de oorspronkelijke bedoeling hiervan was.

Cultuur van vertrouwen noodzakelijk

Hoe zorg je dat kwaliteit gewaardborgd blijft? Dat kan alleen als je een cultuur van vertrouwen creëert waarin medewerkers de ruimte voelen om dilemma’s en keuzes open met elkaar te bespreken en samen weloverwogen keuzes te maken voor optimale zorg voor de cliënt.

Juist aan die cultuur van vertrouwen besteedt KPMG aandacht. Een cultuur waarin mensen het juiste voorbeeld geven, waarin het transparant is als iets niet goed gaat en dilemma's en fouten bespreekbaar zijn, inclusief het bespreken van verbeteracties. Zonder direct nieuwe richtlijnen op te stellen of alles dicht te regelen. In sessies werkt KPMG met zorgorganisaties aan een werkcultuur die uitgaat van professionaliteit, onderling vertrouwen en respect.

Samenwerken met KPMG betekent:

  • Een multidisciplinair team van KPMG met ruime kennis van de zorg. 
  • Een groot netwerk in de zorg. Deze kennis nemen we mee in het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbestendige zorgvisie.
  • Een verbeteringstraject van KPMG heeft niet als resultaat een dik rapport. Samen werken we aan een organisatie waar excellente zorg wordt geleverd en waar zorgprofessionals met plezier hun werk doen.

Aan de slag met het (ont)regelen van de zorg?

Wilt u samen met KPMG werken aan excellente zorg en het verhogen van het werkplezier, door visie om te zetten in actie? Neem contact op met Marijke Ploegman, director bij KPMG Health, 06 467 48 697 of met Jochem Dijkstra, partner audit.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.