De gezondheidszorg is steeds meer gericht op de noodzaak om bewijs te gebruiken om klinische en operationele beslissingen te nemen. Dit heeft ertoe geleid dat de zorg steeds grotere datasets heeft die kritisch moeten worden geanalyseerd rond zorgverlening, zorguitkomsten en kosten. Aangezien gezondheidssystemen steeds meer technologie toepassen om bijvoorbeeld nieuwe of verbeterde benaderingen van diagnose en behandeling mogelijk te maken, zal de omvang van deze datasets blijven groeien.

Deze structureel groeiende en enorme hoeveelheid data is er in een grote variëteit: verzekeringsclaims, aantekeningen van artsen, medische dossiers, medische beelden, farmaceutische R&D, gesprekken over gezondheid op sociale media en informatie van wearables en andere bewakingsapparatuur. Pas als deze data wordt omgezet in correcte, relevante inzichten ontstaan er mogelijkheden om extra waarde te creëren.

Om deze belofte waar te maken is een beheerste inzet van hoogwaardige technologie nodig én een zorgorganisatie die fit for purpose is om de mogelijkheden van data structureel te benutten.

Met een sterke datastrategie, de juiste data-governance en architectuur, waardevolle, betrouwbare data-analyses en een heldere interpretatie helpt KPMG u het maximale uit data te halen, waardoor u uw resultaten goed kunt evalueren en uw primaire en operationele zorgprocessen en uitkomsten kunt verbeteren, innoveren en transformeren, passend bij uw doelen.

Transformeren naar een data gedreven organisatie

Data zit in het DNA van KPMG. Dat maakt dat we u kunnen helpen van strategie tot en met executie en kunt u de transformatie in uw zorginstelling vormgeven. Wij werken in multidisciplinaire teams en werken samen binnen ons wereldwijde netwerk, waarbij we voortdurend visies en best practices delen en methodologieën ontwikkelen.

Meer dan 12.500 KPMG professionals helpen organisaties dagelijks om waarde te creëren met data en analyses. Onder hen bevinden zich onder meer gepromoveerde data-experts die unieke ervaring hebben opgedaan bij CERN, zorg sector experts en onze specialisten die data-analyseprojecten in de zorg kunnen managen en u kunnen helpen te groeien naar een data gedreven zorgorganisatie. Het internationale data en analytics center of excellence, genaamd KPMG Lighthouse, biedt gespecialiseerde hulpmiddelen op Data, Analytics, Artificial Intelligence en Intelligent Automation en maakt dit op maat voor de zorg.

Zo'n ontwikkeling naar een data gedreven organisatie vraagt in onze visie van elke organisatie om een holistische aanpak, met aandacht voor 7 domeinen. Door gebalanceerd aandacht te geven aan deze domeinen - zowel in strategie als uitvoering - komen ideeën voor het gebruik van data daadwerkelijk van de tekentafel naar de praktijk. Het model legt nadrukkelijk bloot dat succes niet alleen afhangt van hoogwaardige technologie maar ook (en soms vooral) van de zachtere aspecten zoals de organisatiecultuur. 

Wij helpen onze klanten om hun organisatie succesvol te transformeren door het combineren van data gestuurde technologie en onze omvangrijke domeinkennis. Het wereldwijde KPMG netwerk zorgt ervoor dat we u ook op lokaal niveau van expertise kunnen voorzien.

Een greep uit onze expertises

Onze kennis en expertise zetten we in voor verschillende partijen in de zorg. Denk aan zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, GGZ en de jeugdzorg, maar ook werken we nauw samen met VWS en koepelorganisaties. U staat er dus niet alleen voor en wij helpen u graag succesvol om te gaan met verschillende vraagstukken, via onze expertises:

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.