Karin Lemmens

Partner, Operating Strategy - HC

KPMG Nederland

In mijn adviesopdrachten richt ik me enerzijds op ontwikkel- en beleidsvraagstukken en anderzijds op strategische en grootschalige implementatievraagstukken binnen en tussen instellingen. Hierbij ben ik specifiek verantwoordelijk voor de GGZ markt. In mijn aanpak ga ik uit van het creëren van waarde voor de patiënt. Om mensen en organisaties te verbinden én keuzes te laten maken. Langs deze weg wil ik een directe bijdrage leveren aan betere én betaalbare zorg.

  • Master in Health Policy and Management

  • PhD in Health management

  • Geestelijke gezondheidszorg

  • Beleidsontwikkeling

  • Strategie en positionering

  • Regionale samenwerking

  • Inrichtingsvraagstukken

Voor vragen of meer informatie