De zorg transformeert, KPMG helpt

De gezondheidszorg verandert ingrijpend. Dit is ook nodig om de toegang tot de vraag naar diensten op een duurzame manier te beantwoorden. Het vasthouden aan een goede kwaliteit met ook oog voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en verduurzaming vraagt om meer dan continu verbeteren.

De bevolking wordt steeds ouder, personeel is steeds moeilijker te krijgen en zowel de financiële als administratieve druk loopt op. Het zijn geen makkelijke omstandigheden waaronder organisaties in de zorg werken aan de opdracht om de kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Organisaties gaan de huidige én de toekomstige uitdagingen aan met nieuwe zorgleveringsmodellen, meer samenwerking in de regio, andere manieren van bekostiging en met slimmer ingerichte processen. Wij helpen u bij de complexe financiële, technologische en operationele verandertrajecten die nodig zijn om die ingrijpende transformaties te realiseren. Fundamentele veranderingen zijn vereist en dat is de kern van ons advies.

Van zorg naar preventie, van ziekte naar welzijn

In beleid verschuift het accent van zorg naar preventie, van ziekte naar welzijn. Zorgorganisaties vinden zichzelf opnieuw uit om in deze nieuwe context hun positie te vinden. Hoe? Bijvoorbeeld met de beweging ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’, die nieuwe leveringsmodellen introduceert. Daarbij wordt veel gevraagd van de kunst van het samenwerken. Per regio slaan zorgorganisaties de handen ineen om hun zorgverlening zo goed en efficiënt mogelijk vorm te geven. In de laatste versie van Wie doet het met wie en Healthcare Horizons geven we richting om tot inclusieve en transformerende zorgsystemen te komen. 

Digital Health

Technologische innovatie faciliteert deze beweging. Technologie maakt zorg op afstand mogelijk, slimme hulpmiddelen komen ter beschikking en data gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de onderbouwing van beslissingen, zowel medisch als organisatorisch. Technologie maakt het ook mogelijk om processen en samenwerking in de regio slimmer in te richten, middels automatisering, robotisering en het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Onze experts helpen zorginstellingen, samen met onze alliantiepartners, bij deze digitale transformatie.

Continu in Control

Zorginstellingen moeten daarnaast helemaal up-to-date zijn: op financieel vlak, op het gebied van cyberveiligheid, van wet- en regelgeving en met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur (ESG) en de jaarrekening. Wij bieden ondersteuning en denken mee waar dit de strategie effectief maakt en waar het efficiënter kan. 

Daarom KPMG

Samenwerking is ook onze expertise. Wij werken in multidisciplinaire teams met opdrachtgevers samen. Daarbij benutten we de laatste inzichten van ons wereldwijde netwerk van vele landen en van meer dan 5.000 professionals actief in de zorg en life sciences. Of het nu de strategische advisering voor de toekomst betreft of het realiseren van doelstellingen in de dagelijkse praktijk, u kunt rekenen op onze hoogwaardige advies- en auditpraktijk van de zorg. 

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.