Platform- en cloudtechnologie

Onmisbaar voor de digitale transformatie in de zorg

De gezondheidszorg is in relatief korte tijd veranderd in een sector waar enorme hoeveelheid data wordt verwerkt. Naar schatting is 30 procent van het wereldwijde datavolume gerelateerd aan de gezondheidszorg. Het gaat om miljarden transacties per dag — overdrachten tussen zorgaanbieders, beschikbaar stellen van digitale informatie voor patiënten, data die worden gebruikt voor het leveren van zorg, research, financiële afhandelingen, rapportages en meer.

Patiënten krijgen steeds meer toegang tot hun eigen data. Denk hierbij aan het volgen van de eigen gezondheid, het omgaan met aandoeningen en/of het verwerken van gezondheidsdata van verschillende zorgaanbieders.

Met deze toegang krijgen patiënten – maar ook gezonde mensen – steeds meer ruimte om een centrale plek in te nemen in het ecosysteem van de gezondheidszorg. Daarbij zien we ook een verschuiving in de gezondheidszorg: van het registreren van data gaan we naar het delen van data. Uiteindelijk zullen grote datasets gebruikt worden voor het verhogen van de kwaliteit en het meer voorspelbaar maken van de zorg. Door de beschikbaarheid van alle data wordt de zorg ook persoonsgerichter. Er is meer zicht op welke behandelmethode het best past bij de unieke kenmerken van de patiënt.

In de gezondheidszorg is steeds meer behoefte om data op een efficiënte manier te delen en de samenwerking tussen zorgaanbieders te optimaliseren. Een goede samenwerking stelt zorgaanbieders namelijk in staat de juiste zorg in de juiste vorm aan te bieden: digitaal en/of fysiek. Met een bredere toegang tot data en een meer nauwe samenwerkingen tussen verschillende aanbieders in het zorgnetwerk, kan worden toegewerkt naar nieuwe vormen van integrale zorglevering: over de grenzen van de huidige zorgorganisaties heen.

Technologie speelt hierbij een cruciale rol. Toch is er op een aantal fronten nog koudwatervrees bij het inzetten van technologie, bijvoorbeeld bij het gebruik van cloudtechnologie. Maar we zien ook dat een omslag is gemaakt van angst naar optimisme over de voordelen van een cloudmigratie. In Nederland is het eerste ziekenhuis volledig over naar een cloudomgeving inclusief het ZIS/EPD. En meer ziekenhuizen overwegen deze stap. We zien ook een toename in het gebruik van data- en integratieplatformen in de zorg. Voornamelijk bij zorginstellingen zelf. Zij gebruiken dit om data beter bij elkaar te brengen, te analyseren en innovatie te versnellen. Een volgende stap is de toepassing van regionale dataplatformen voor het ondersteunen van een nieuw geïntegreerd zorgleveringsmodel.

Waarom KPMG?

KPMG is een wereldwijde leverancier van professionele diensten aan zorginstellingen. Ons Digital Health team heeft veel kennis van technologische ontwikkelingen en trends in de gezondheidszorg, van de verschillende leveranciers en van de zorgsector. Onze specialisten zijn betrokken geweest bij diverse projecten rondom technologie en innovatie in de zorg, waaronder strategie projecten, leveranciersselecties, businesscases, dataplatformen en grote IT-implementaties en -transformaties. Binnen KPMG hebben wij de benodigde kennis en expertise om u goed te kunnen ondersteunen.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.