Arjan Ogink

Partner

KPMG Nederland

Arjan is partner in KPMG's zorgstrategiepraktijk en Head of Healthcare namens KPMG Nederland. Hij richt zich op de grote transformaties in de zorg en publieke sector. In het bijzonder heeft hij ervaring opgebouwd in het sociaal domein (publieke gezondheid, Jeugdhulp, GGZ en Maatschappelijke Ondersteuning). Ook de inrichting van stelsels, waarbij het medisch- en sociaal domein meer verbonden zijn hebben zijn interesse.

"Een strategie werkend krijgen is iets waar ik dagelijks energie uit haal. Het helpt om goede zorg en ondersteuning betaalbaar en bereikbaar te houden voor patiënten en burgers."

Met meer dan 18 jaar ervaring als management consultant is Arjan actief voor overheden (Nationaal en decentraal) en grotere zorginstellingen, samenwerkingsverbanden en verzekeraars. Het helpt om betrokken te zijn bij bredere transformaties en daarbij marktkennis en functionele expertise in te zetten.

"Transformatie in de zorg doen we samen, het is geweldig om de expertises van KPMG hierbij in te zetten. In de rol van Head of Healthcare representeer ik een groep van ruim 200 gedreven adviseurs en auditors die als passie hebben om de zorg voor en gezondheid van de Nederlandse burgers echt beter te maken."

Arjan is opgeleid als bedrijfskundig ingenieur.

  • Strategie en positionering, (Digitale) Transformatie

  • Samenwerking in de gezondheidszorg, Beleidsevaluatie

  • Sturing en bekostiging, Procesverbetering

  • Inrichtingsvraagstukken

  • Fusies en overnames,

Voor vragen of meer informatie