Het zorglandschap verandert en krijgt een steeds toekomstbestendigere vorm. Het uitwisselen van gegevens speelt een belangrijke rol om dit te realiseren. In de afgelopen jaren zijn goede stappen gezet om tot een landelijke of zelfs regionale infrastructuur voor gegevensuitwisseling te komen. Maar er is meer nodig om de benodigde versnelling te realiseren. 

Homogeen netwerk

Door een versnipperde aanpak in het zorglandschap zijn verschillen ontstaan in Nederland. Waar de ene regio zichzelf goed heeft georganiseerd en de digitale gegevensuitwisseling voortvarend heeft opgepakt, blijft een andere regio nog achter, het lukt in een aantal regio’s in Nederland nog onvoldoende om gezamenlijk een organisatie in te richten die zich primair richt op het vergroten van de connectiviteit in de regio. Het is afhankelijk van de regionale organisatiekracht en de wil van verschillende zorgorganisaties in de verschillende zorgsegmenten om samen te werken aan de verbetering van gegevensuitwisseling. 

Versnippering terugdringen

We moeten de versnippering in de infrastructuur in de zorg in Nederland terugdringen waar mogelijk en toewerken naar een vorm van landelijk infrastructuur voor uitwisseling die de samenwerking beter ondersteunt. Een duidelijke stip op de horizon, een koers om daar te komen en regie om bij te sturen waar nodig, gaat helpen om gegevensuitwisseling naar een hoger plan te tillen. Ook zijn er verschillende routes waar we uit kunnen kiezen om te groeien naar een landelijke infrastructuur. 

Wil je op de hoogte blijven?

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.