De uitdagingen voor CFO's in de zorg zijn zeer uiteenlopend, maar dat geldt gelukkig ook voor de opties om die uitdagingen succesvol te lijf te gaan. Met diepgaande expertise op het gebied van financieel management en uitgebreide ervaring op dit terrein staan wij u graag bij.

Van alle kanten en in allerlei vormen wordt de CFO in de zorg geconfronteerd met uitdagingen waar niet een-twee-drie een antwoord op is te geven. De druk op de arbeidsmarkt, stijgende lonen, torenhoge energiekosten, inflatie, stijgende rentelasten en oplopende investeringskosten zetten de sector onder spanning.

In het complexe zorglandschap kunnen deze ontwikkelingen diverse (financiële) gevolgen hebben, van ontoereikende tarieven en langer wordende wachtlijsten tot uitgestelde of afgestelde investeringen en druk op bankconvenanten.

In onze visie heeft de CFO grip op de resultaatontwikkeling en samen met het management team grip op de performance van de bedrijfsvoering van de organisatie, zo wordt continue gestreefd naar het verbeteren van de marge, heeft het management tijdig de juiste stuurinformatie om adequate beslissingen te nemen en draagt het verbeteren van de performance van bedrijfsvoering bij aan het realiseren van de margeverbetering.

Hoe kunt u deze grip verbeteren en verstevigen? Bijvoorbeeld door te werken aan een optimale kostenbeheersing, aan een strak ingericht afsluitproces, aan het verbeteren van de managementinformatie, het verbeteren van de performance van bedrijfsvoering, et cetera.

Het zijn precies deze thema's waarin wij uitgebreide ervaring hebben opgedaan, zowel op strategisch als operationeel niveau. We kunnen u helpen als u tijdig wilt acteren op de veranderende omstandigheden, maar ook als de financiële crisis al daar is.  Deze ervaringen hebben wij voor u opgeschreven in een reeks van blogs om u te inspireren.

Bent u benieuwd hoe wij kunnen helpen met onze expertise? Het spreekt vanzelf dat wij hierover graag met u in gesprek gaan. U vindt onze contactgegevens onderaan de pagina.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.