Hard afsluiten op de eerste dag is allang geen illusie meer in de zorg

Steeds meer zorginstellingen komen in de financiële problemen. Niet zelden worden bestuurders daardoor overvallen: het resultaat aan het einde van het jaar komt als een verrassing en tijdig ingrijpen is dan niet meer mogelijk. Hoe kan dat worden voorkomen? Met een strak ingericht afsluitproces schiet de kwaliteit en tijdigheid van de rapportages en prognoses omhoog.

Juist in deze tijd is het van extra groot belang dat het management van zorginstellingen tijdig de juiste rapportages en prognoses ontvangt, zodat men adequaat kan bijsturen. De praktijk is echter weerbarstig: met name vanwege de complexiteit van de financiële processen in de zorg kiest men vaak voor het ‘zacht’ afsluiten van periodes: rapportages over die periode kunnen nog dagen, weken of maanden later worden aangepast. Het is lastig beleid te maken op dergelijke rapportages en de prognoses die daarop zijn gebaseerd.

Maar het kan ook anders. En dat hoeft ook niet te verbazen: als grote ondernemingen in staat zijn om tijdig de juiste management informatie op te leveren, waarom zouden zorginstellingen dat dan niet kunnen?

KPMG heeft met succes een aanpak ontwikkeld – Fast & Quality Close - waardoor inmiddels meerdere zorginstellingen ‘hard’ afsluiten op de eerste werkdag van de maand. Door deze versnelling heeft de financiële functie meer tijd om de juiste analyses uit te voeren en te vertalen naar betrouwbare prognoses. De toegevoegde waarde van de financiële functie gaat zo met sprongen omhoog en het bestuur kan tijdig anticiperen op actuele ontwikkelingen.

Wat verandert er dan? Werkzaamheden worden bijvoorbeeld naar voren gehaald. Waar voorheen gewacht werd met afsluiten totdat het moest, wordt er nu mee gestart zodra het kan: op de eerste werkdag van de maand of zelfs al voor het einde van de maand. Daarnaast wordt de planning strakker, er gaat ruimte uit. Winst wordt ook behaald door automatiseren en waar mogelijk digitaliseren. Dan gaat het niet alleen om tijdswinst, maar ook om kwaliteitswinst: de betrouwbaarheid van de rapportages neemt toe. Ook wordt kwaliteitswinst geboekt omdat er meer tijd beschikbaar komt om een goede toelichting bij de resultaten te schrijven en deze te vertalen in betere prognoses.

Tot slot verloopt ook de jaarrekeningcontrole in samenwerking met de externe accountant soepeler. Met de accountant worden de dossiervereisten afgestemd. Deze vereisten worden geïntegreerd in het maandelijkse afsluitproces, waardoor het dossier maandelijks wordt opgebouwd en niet pas na afsluiting van het jaar.

Fast & Quality Close brengt de zorginstelling zo vele voordelen. De financiële functie richt zich weer op haar toegevoegde waarde: analyseren en interpreteren van de cijfers, met het doel vooruit te kijken. Bestuurders krijgen eerder de beschikking over sturingsinformatie en die informatie is van een hogere kwaliteit. Zo zal een strak ingerichte financiële functie uiteindelijk ook bijdragen aan de kwaliteit van de zorg.

KPMG helpt zorginstellingen bij het realiseren van deze verbeteringen. Bent u benieuwd hoe wij dat samen met u kunnen aanpakken? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.