Internal Audit moet de hoofdrol pakken bij rechtmatigheidsverantwoording in de zorg

Zorgaanbieders leunen nog te veel en te vaak op externe controles om aan de afspraken in het kader van Horizontaal Toezicht te voldoen. Internal Audit moet eigenlijk de hoofdrol hebben bij het verantwoorden van de rechtmatigheid. In veel instellingen is die functie daarvoor echter nog niet voldoende ontwikkeld. Tijd voor verandering.

Zorginstellingen verdienen een sterkere Internal Audit-functie. Een aantal jaren geleden kwamen zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeen dat de controle op de rechtmatigheid van geleverde zorg om te beginnen de verantwoordelijkheid is van de zorgaanbieder. Een systeem van Horizontaal Toezicht werd opgetuigd, met de bedoeling dat alle zorginstellingen dat systeem zouden implementeren.

Op dit moment is dat gerealiseerd bij 77% van de ziekenhuizen en 62% van de ggz-instellingen, zo leert een blik op de site horizontaaltoezichtzorg.nl van de landelijke overlegstructuur die rond dit systeem is ingericht. De zorg is dus een flink eind op weg om van Horizontaal Toezicht (HT) de norm te maken, met alle positieve gevolgen van dien voor effectiviteit en efficiëntie.

De manier waarop dat gebeurt, is in onze optiek echter nog voor verbetering vatbaar. In het kader van HT worden zorgaanbieders geacht aan de zorgverzekeraar(s) verantwoording af te leggen over opzet, bestaan en werking van zowel organisatorische als IT-beheersingsmaatregelen. Het gaat om de maatregelen die moeten controleren dat zorg correct geregistreerd en gedeclareerd wordt, en die ervoor moeten zorgen dat er sprake is van gepast gebruik van zorg, dat wil zeggen dat de geleverde zorg voldoende bewezen effectief is.

Maar wie doet dat onderzoek? En wie stelt die rapportage op? Het kan om een assuranceverklaring gaan, of een rapport van bevindingen van een externe accountant – en in negen van de tien gevallen is het inderdaad een externe partij die dit onderzoek uitvoert. Op juist dat punt is er verbetering mogelijk. Is het immer niet logisch dat een zorgaanbieder die stelt zelf de eerste verantwoordelijkheid te hebben voor de rechtmatigheid van zorg, ook zelf die rechtmatigheid controleert? De regelgeving maakt dit bovendien ook mogelijk: een zorgaanbieder kan ook via de eigen Internal Audit Dienst de verantwoordingsrapportage opstellen.

Dit is in onze visie de meest voor de hand liggende route. Natuurlijk is het de zorgaanbieder zelf die de externe partij inhuurt om het controlewerk te doen. En aan de verplichtingen in het kader van HT wordt elke keer zeker voldaan. Maar het gaat elk jaar weer om dezelfde soort werkzaamheden, en het gaat om de verantwoordelijkheid voor een cruciaal onderdeel van het zorgproces: het vertrouwen in de eigen bedrijfsvoering. Dan ligt het volgens ons veel meer voor de hand om de daarvoor vereiste expertise en ervaring zelf op te bouwen of in huis te halen.

Als motto voor HT kozen de initiatiefnemers jaren geleden 'bouwen aan vertrouwen'. Nu is het tijd dit 'bouwen aan vertrouwen' helemaal in eigen hand te nemen, menen wij. Het initiatief daartoe zal wellicht van zorgbestuurders moeten komen – zij moeten immers de middelen ter beschikking stellen voor de uitbreiding van Internal Audit – maar het is ook aan de hoofden Internal Audit van de instellingen om deze zaak te bepleiten.

Helemaal zelfstandig voldoen aan de afspraken in het kader van HT is een behoorlijke uitdaging, maar in onze ogen is het is een uitdaging die de zorgaanbieders zonder meer moeten aangaan. KPMG steekt een helpende hand toe: al jarenlang voeren wij als externe auditor deze controles uit bij meerdere zorgaanbieders en daarom weten wij als geen ander wat er nodig is om deze verantwoordelijke taak naar behoren uit te voeren. Wij gaan graag met u in gesprek om te bepalen of die kennis voor u van dienst kan zijn.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.