De zorgstelsels in Nederland en de rest van de wereld worstelen met dezelfde problemen omtrent de toegang tot en de vraag naar diensten, personeelstekorten en burn-out van personeel. In de toekomst zal de pandemie waarschijnlijk slechts de eerste zijn van meerdere opeenvolgende crises die de sector naar verwachting zullen treffen. Wereldwijd dreigen de gezondheidszorgstelsels te worden overspoeld en staan leiders onder enorme druk om actie te ondernemen. Er zijn nieuwe benaderingen voor de uitdagingen in de gezondheidszorg nodig omdat klassieke methoden waarschijnlijk niet effectief zullen zijn om de omvang van de huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken.

Bij KPMG vinden we dat er een fundamentele koerswijziging nodig is in de wijze waarop gezondheidszorgsystemen werken. Als we naar de toekomstige horizon van de gezondheidszorg kijken, stellen we voor om een inclusieve benadering van de transformatie te volgen waarbij technologie, gemeenschappen en werknemers samen worden ingezet.

Om systemen naar een inclusieve toekomst te leiden, moeten leiders ook de kracht van toekomstige trends op het gebied van technologie en data, consumentisme, arbeidskrachten, gemeenschappen en milieu, maatschappij en bestuur (ESG) begrijpen en benutten.

Om ‘inclusieve’ gezondheidszorgstelsels tot stand te brengen, is een radicale transformatie nodig die gebruik maakt van technologie om personeelsmodellen te ontwikkelen, gemeenschappen mondiger te maken en ecosystemen te creëren die naadloze interacties tussen lokale, nationale en wereldwijde organisaties mogelijk maken. Een transformatie van deze omvang vereist een sterke samenwerking tussen alle belanghebbenden in de gezondheidszorg en een planning gefocust op crises en verandering in plaats van de typische bedrijfsplanningscycli van één of vier jaar. Bij KPMG vinden we dat er dringend actie moet worden ondernomen om gezondheidszorgorganisaties te helpen overleven in opeenvolgende golven van crises en uitdagingen.

Over Healthcare Horizons

Om naar de toekomst te navigeren, onderzoeken onze wereldwijde Healthcare Horizons inzichten de huidige en toekomstige crises die de sector beïnvloeden, de risico's van het handhaven van ‘business as usual’ of een aanpak die uitsluitend op technologie is gebaseerd en de voordelen van een inclusieve aanpak. Deze thought leadership bekijkt ook hoe toekomstige trends naar verwachting de samenleving en de sector zullen beïnvloeden, en illustreert wat er mogelijk is door voorspellingen te doen en te laten zien hoe deze trends een impact kunnen hebben op zorgecosystemen en specifieke zorgtrajecten. Healthcare Horizons resulteert in een aantal bruikbare inzichten om de transformatiedoelstellingen van leiders te ondersteunen.

Download de Healthcare Horizons via onderstaand formulier.

Download: Healthcare Horizons

   

Lees meer

Blijf op de hoogte

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.