Anna van Poucke

Partner KPMG Health

KPMG Nederland

Als sectorleider geef ik leiding aan KPMG Health in Nederland. Een groep van 200 gedreven adviseurs en auditors die als passie hebben om de zorg voor en gezondheid van de Nederlandse burgers echt beter te maken. In mijn eigen adviesportefeuille ligt de focus op structurele herinrichting van het zorglandschap, vooral nieuwe vormen van (regionale) samenwerking, maar ook fusies en overnames. Daarbij kan het gaan om samenwerking en taakverdeling tussen ziekenhuizen, maar ook herschikking van taken tussen derde-, tweede- en eerstelijn. In dat kader zet ik samen met mijn collega’s multidisciplinaire expertise in op het gebied van onder meer digitale transformaties, governance, portfolioherschikking en bekostiging.

Daarnaast adviseer ik ook afzonderlijke zorginstellingen, over ontwikkeling van portfolio en strategie en ben ik nauw betrokken bij grote financiële herstructureringen van zorgaanbieders. Mijn werkterrein betreft met name UMC’s, topklinische ziekenhuizen en zorgregio’s.

Projecten voer ik zowel in Nederland als internationaal uit. Als global lead Care System Redesign leid ik de ontwikkeling van het KPMG aanbod en de ontwikkeling van de internationale klantenportefeuille op het gebied van herinrichting van de zorginfrastructuur. Ik combineer een strategische en bedrijfsmatige aanpak met een goed oog voor mens en proces. Hierdoor weet ik ook bij moeilijke trajecten een stevig commitment voor verandering te creëren binnen alle lagen van een organisatie.

  • Financiële herstructurering
  • Fusies en overnames, Mergers and Acquisitions
  • Gezondheidszorg
  • Gezondheidszorgstelsels
  • Klinische governance
  • Nationale Gezondheidszorg
  • Publieke ziekenhuizen en medische zorgverleners
  • Transacties
  • Transformatie
  • Zorgautoriteiten

Voor vragen of meer informatie